Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne wizje świata i człowieka WSL/TTL/FWSIC-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/TTL/1818 - Technologia teatru lalek, praktyczny (od 2018 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/TTL/1818
Technologia teatru lalek, praktyczny (od 2018 r.)
ECTS
ECTS
2
(2022/23-Z - ...)
1
(2018/19-Z - 2018/19-L)
1
(2019/20-Z - 2021/22-L)
2
(2022/23-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)