Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mowy z elementami fonetyki WSL/RTL/TMZEF-L
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/RTL/1818 - Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/RTL/1818
Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/20-L - 2020/21-L)
1
(2021/22-L - 2021/22-L)
2
(2022/23-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)