Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje logopedyczne /ww WSL/ATL/KLww-L
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/ATL/1818 - Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/ATL/1818
Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)
ECTS
ECTS
2
(2022/23-L - ...)
2
(2019/20-L - 2020/21-L)
3
(2021/22-Z - 2021/22-L)
2
(2022/23-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)