Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny D1 WOT/L/WP3-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/L/1212 - Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/L/1212
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
2
(2020/21-Z - ...)
1
(2017/18-Z - 2017/18-L)
2
(2018/19-Z - 2019/20-Z)
2
(2020/21-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)