Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny D2 WOT/L/WP3-L
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/L/1212 - Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/L/1212
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
3
(2021/22-L - ...)
2
(2018/19-Z - 2020/21-L)
3
(2021/22-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)