Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe muzyczne WA/ATM/ScDMuz
Reguły punktacji przedmiotu

WA/ATM/1515 - Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/ATM/1515
Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4.5
(2016/17-Z - 2017/18-L)
3
(2018/19-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)