Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat specjalistyczny I WA/A/WSpec1
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
WA/ATM/1515 - Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
WA/ATM/1515
Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2022/23-Z - ...)
2
(2017/18-Z - 2017/18-L)
3
(2018/19-Z - 2019/20-L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)