Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat mowy aktora II WA/A/WMA2
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
ECTS
ECTS
2
(2021/22-L - ...)
2
(2021/22-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)