Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja piosenki III WA/A/IntPio3-L
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1217 - Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1217
Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019/20-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)