Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt I [WA/A/Pro1] semestr zimowy 2022/23
WA ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projekt I [WA/A/Pro1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/23 [2022/23-Z] (zakończony)
WA ćwiczenia [WA-cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: zaliczenie
Prowadzący: Adrian Zaremba
Zakres tematów:

Sprawdzenie i poszerzenie kompetencji zawodowych nabytych w czasie całego dotychczasowego toku studiów.

Metody dydaktyczne:

Wiedza:

1. Student posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania (K_W01)

2. Student posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji (K_W04)

3. Student rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie (K_W11)

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student dostosowuje środki ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych (K_U03)

2. Student posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków

ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną (K_U04)

3. Student posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i

ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych (K_U06)

4. Student samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie

czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec

partnerów scenicznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (K_K01)

2. Student świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze

stresem w pracy indywidualnej i zespołowej (K_K05)

3. Student dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację

do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie publicznego pokazu, w trakcie którego studenci grają fragmenty z wybranego wspólnie utworu, a także wykazują się umiejętnością zbiorowego działania scenicznego.

Ocenie podlega również całokształt pracy w trakcie semestru oraz umiejętność pracy w zespole.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)