Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat angielski I [WSL/ATL/LA1] semestr letni 2018/19
WSL ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lektorat angielski I [WSL/ATL/LA1]
Zajęcia: semestr letni 2018/19 [2018/19-L] (zakończony)
WSL ćwiczenia [WSL-cw], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Marciniak-Bagińska
Literatura:

1. Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries , GLOBAL – PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK, Macmillan 2010

2. Rundell Michael, Macmillan English Dictionary for Advanced English Learners, Macmillan 2002

3. Mann Malcolm, Taylor-Knowles Steve, Destination B2, Macmillan 2006

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Hopes & Fears – Introduction (Nadzieje i obawy – wprowadzenie)

3. Hopes & Fears – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

4. Theatrical Styles and Conventions – style i konwencje teatralne.

5. Zajęcia poświęcone English in Theatre – specific vocabulary and texts.

6. Work & Leisure – Introduction (Praca i czas wolny – wpowadzenie).

7. Work & Leisure – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych).

8. Dramatic structure – budowa i postaci dramatu.

9. Zajęcia projektowe - Unique Art Forms Around The World.

10. Science & Technology – Introduction (Nauka i technika – wprowadzenie)

11. Science & Technology - 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

12. Zajęcia poświęcone pisaniu recenzji.

13. Science & Technology - Literary Texts (Additional materials) - (Teksty literackie – materiał uzupełniający)

14. Zajęcia poświęcone English in Theatre – Video performance – discussion

15. Zaliczenie semestralne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatoria, rozmowy dydaktyczne, metoda aktywizująca, inne

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenia śródsemestralne w formie ćwiczeń sprawdzających wszystkie umiejętności językowe oraz testy weryfikujące przyswojoną leksykę specjalistyczną (słownictwo teatralne);

- Dłuższa wypowiedź pisemna (CV aktora);

- Prezentacja multimedialna na jeden z wybranych tematów: "Outstanding Puppeteer", "UNIMA -International Puppetry Asociation, "UTE - Union of Theatres in Europe"

- Obecność na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)

Uwagi:

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach w trakcie semestru bez podania istotnego powodu, potwierdzonego odpowiednim dokumentem, jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)