Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat angielski II [WSL/RTL/LA2-Z] semestr zimowy 2018/19
WSL ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lektorat angielski II [WSL/RTL/LA2-Z]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/19 [2018/19-Z] (zakończony)
WSL ćwiczenia [WSL-cw], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: zaliczenie
Prowadzący: Urszula Marciniak-Bagińska
Literatura:

1. Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries , GLOBAL – PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK, Macmillan 2010

2. Rundell Michael, Macmillan English Dictionary for Advanced English Learners, Macmillan 2002

3. Mann Malcolm, Taylor-Knowles Steve, Destination B2, Macmillan 2006

Strony internetowe jako źródło wiedzy o teatrze:

https://muse.jhu.edu,

www.theatrecrafts.com

www.performingarts.net,

http://www.critical-stages.org,

www.plays4theatre.com

Zakres tematów:

W OPARCIU O PODRĘCZNIK GLOBAL – PRE - INTERMEDIATE, (Macmillan, 2010)

Semestr III

1. Zajęcia wprowadzające

2. Time & Money – Introduction (Czas i pieniądze – wprowadzenie)

3. Time & Money– 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

4. Vocal, body and other means of communication on the stage – środki wyrazu scenicznego

5. Zajęcia projektowe – Social Science: Making Small Talk Abroad

6. Home & Away – Introduction (W domu i poza domem – wprowadzenie)

7. Home & Away – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

8. Home & Away – Literary Texts ( additional materials) - (Teksty literackie – materiał uzupełniający)

9. Zajęcia poświęcone English in Theatre – specific vocabulary and texts

10. Health & Fitness – Introduction (Zdrowie i kondycja fizyczna)

11. Health & Fitness – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

12. Health & Fitness – Literary Texts (additional materials) - (Teksty literackie – materiał uzupełniający)

13. Actor’s portfolio - Zajęcia poświęcone tworzeniu porfolio

14. Zajęcia poświęcone English in Theatre – Video performance – discussion

15. Zaliczenie semestralne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatoria, rozmowy dydaktyczne, metody aktywizujące (gry dydaktyczne, scenki sytuacyjne, piosenki), inne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje bieżące prace kontrolne (ćwiczenia sprawdzające wszystkie umiejętności językowe i testy weryfikujące przyswojoną leksykę specjalistyczną).

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz aktywność na zajęciach. Student, który opuści więcej zajęć bez usprawiedliwienia, musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał oraz opracować teksty/ zadania dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Uwagi:

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach w trakcie semestru bez podania istotnego powodu, potwierdzonego odpowiednim dokumentem, jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)