Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania scenografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PPS-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania scenografii
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Przedmitoy podstawowe TTL
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z historią scenografii polskiej i światowej. Doprowadzenie do świadomego i swobodnego posługiwania się przez studenta konwencjami scenograficznymi i technikami, jakimi posługuje się scenograf. Czytanie tekstu dramatu z punktu widzenia scenografa. Rozmowa ze scenografem w trakcie pracy nad egzemplarzem reżyserskim i znalezienie wspólnie odpowiedniej przestrzeni scenicznej dla treści dramatu i koncepcji reżysera.

Pełny opis:

Semestr I

Historia scenografii, ćwiczenia zaznajamiające z zagadnieniami plastyki (kolor, walor, kontrast, faktura, symetria, asymetria, przestrzeń spokojna, niespokojna) Światło w teatrze. Teatr cieni. Praca nad kompozycjami..

Semestr II

Historia scenografii. Sylwetki wybitnych scenografów. Praca nad makietą..

Literatura:

1. ''Współczesna scenografia polska'' - Z. Strzelecki

2. ''Przestrzeń teatralna'' - K. Braun

3. ''Scenografia, projektowanie wstępne'' - Z. Strzelecki

1. ''Eksperymentalna scena Bauhausu'' - O. Schlemmer

2. ''Pusta przestrzeń'' - P. Brook

3. ''Rysunki teatralne'' - K. Lupa

4. ''Teatr lalek''

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Jest wyposażony w rzetelne podstawy wiedzy historycznej w zakresie scenografii teatralnej (style, konwencje). T_W05

Ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi przez scenografów w teatrze. T_W08

Jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju artystycznym. T_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji scenografii. T_U06

Umie słuchać współpracowników i wykorzystywać ich uwagi w realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny. T_U08

Posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych. T_U10

Umie swobodnie wypowiadać się na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej. T_U12

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest zdolny w różnych sytuacjach do efektywnego wykorzystania zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy. T_K04

Wykazuje umiejętności samooceny. T_K02

Metody i kryteria oceniania:

Semestr I - zaliczenie

Semestr II- zaliczenie z oceną

• omówienie prac praktycznych i kompozycji

• wystawa/ocena prac praktycznych i kompozycji

I semestr - 90 godz.

II semestr – 90 godz.

I i II semestr - 4 pkt

j. polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Julia Skuratova
Prowadzący grup: Julia Skuratova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Julia Skuratova
Prowadzący grup: Julia Skuratova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Julia Skuratova
Prowadzący grup: Julia Skuratova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Julia Skuratova
Prowadzący grup: Julia Skuratova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Julia Skuratova
Prowadzący grup: Julia Skuratova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)