Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa lalek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/BL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa lalek
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Projektowanie i wykonywanie lalek.

Pełny opis:

Projektowanie i wykonywanie lalek w różnych technikach i materiałach. W ramach projektowania zapoznanie się z podstawami rysunku technicznego w stopniu niezbednym do wykonania projektu 1:1.

Rzeżba w styropianie, styrodurze, drewnie. Modelowanie w glinie, wykonywanie odlewów gipsowych.

Wykonywanie bytafory na formie, oraz w negatywie. Wykonywanie w technice butafory głów pełnych i pustych.

Wycinanie form lalkowych z gąbki. Poszukiwania w obszarze wykorzystywania różnych materiałów i łączenia ich.

Praktyczne poznanie technik lalkowych od projektu po wykonanie formy przestrzennej lalki w wybranych technikach.

W trakcie 4 semestrów student projektuje i wykonuje: pacynkę, jawajkę, lalkę stolikową, oraz lalkę pyskówkę/muppeta.

W wyjatkowych przypadkach poszerzenie kompetencji studenta o budowe lalek wybranego typu np. ulicznych, marionetki itp.

Literatura:

1. H. Jurkowski "Métamorphoses"

2. H. Jurkowski "Dzieje teatru lalek", I-III (techniki lalkarskie)

1. H. Sych „Tajemnica Teatru Lalek”

2. J. Jenson "The works"

3. J. Malik "Świat lalek"

4. Les marionnettes (album)

5. Współczesny teatr lalek (album)

6. A. Tomanek. Podoby loutky

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student zna techniki i technologie materiałów wykorzystywanych w sztuce lalkarskiej w stopniu podstawowym. T_W08

W zakresie umiejętności:

Rzeźbi głowy i formy lakowe w wybranych materiałach. T_U03

Zna podstawowe techniki budowy lalek i jej typy. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce. T_U06

W zakresie kompetencji:

Efektywnie wykorzystuje wyobraźnię. Jest twórczy. T_K04

Metody i kryteria oceniania:

ocena projektów i wykonanych form lalkowych.

I sem - zaliczenie ,

II sem - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Krot, Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Karolina Krot, Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Projekt i wykonanie pacynki.

Pełny opis:

Projektowanie pacynki

- projekt intencyjny kolorystyczny 1:1

-projekt techniczny 1:1

-zapoznanie z podstawami rysunku technicznego niezbednymi do wykonania rysunku, określaniem materi np. drewno, gabka itp.

Wykonanie lalki od podstaw wg. projektu studenta

-rzeźba głowy w styropianie,

-przygotowanie butafory

-wyklejanie głowy butaforą

-wykonanie raczek lalki i kostiumu wg projektu studenta

Literatura:

Tomanek Podoby loutky

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)