Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wrażliwość ciała II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/F/WC2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wrażliwość ciała II
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Metoda dramy w animacji kultury – wprowadzenie.

Cele operacyjne:

• Doświadczenie dramy poprzez aktywne uczestnictwo w grach i ćwiczeniach dramowych

• Przekazanie wiedzy i rozwijanie kompetencji tworzenia prostych scenariuszy zajęć wykorzystujących dramę

• Przedstawienie możliwości wykorzystania ww metod w pracy z grupami międzypokoleniowymi, międzykulturowymi, młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Definicja metody dramy i jej kluczowe pojęcia.

2. Gry i ćwiczenia dramowe wprowadzające w specyfikę zajęć.

3. Techniki budujące dramę właściwą (m.in. karty ról, stymulatory)

4. Przykłady programów edukacyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem metody dramy.

5. Definicja, założenia i kluczowe pojęcia Teatru Zaangażowanego Społecznie. Omówienie Teatru Forum, Teatru ze społecznością i Teatru w Edukacji.

6. Podstawowe ćwiczenia i techniki Teatru Zaangażowanego Społecznie.

7. Przykłady programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i międzygeneracyjnych wykorzystujących Teatr Zaangażowany Społecznie.

8. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metody dramy.

Literatura:

1. Podstawowa:

a) Monica Prendergast, Juliana Saxton „Applied drama”

b) Monica Prendergast, Juliana Saxton „Applied theatre”

c) Boal A „Gry dla aktorów i nie aktorów”

2. Uzupełniająca:

a) Wybrane publikacje zamieszczone na www.teatrzaangazowany.pl

b) Clifford S, Herman A „Teatr Przebudzenia”

Efekty uczenia się:

Wiedza – student po zakończeniu kursu powinien:

• Zdefiniować metodę dramy, scharakteryzować podstawowe pojęcia z nią związane oraz wymienić techniki należące do metody. K_W02

• Scharakteryzować Teatr Forum, Teatr ze społecznością i Teatr w edukacji. K_W06

• Wyjaśnić różnice pomiędzy dramą i Teatrem Zaangażowanym Społecznie oraz opisać możliwości ich zastosowania. K_W08

Umiejętności – student po zakończeniu kursu powinien:

• Opracować dobrany do grupy i celu scenariusz zajęć wykorzystujących techniki dramowe. K_U08

• Stworzyć proste narzędzia dramowe (karty ról, stymulatory). K_U09

Kompetencje personalne i społeczne – student po zakończeniu kursu powinien:

• Otwarcie komunikować swoje potrzeby, będąc jednocześnie otwartym na potrzeby innych. K_K03

• Opracować kontrakt grupowy i przestrzegać jego zasad. K_K05

• Dbać o dobry klimat grupy i wspierać jej tendencje rozwojowe. K_K05

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Zdefiniować metodę dramy, scharakteryzować podstawowe pojęcia z nią związane oraz wymienić techniki należące do metody.

EM 2 Scharakteryzować Teatr Forum, Teatr ze społecznością i Teatr w edukacji.

EM 3 Wyjaśnić różnice pomiędzy dramą i Teatrem Zaangażowanym Społecznie oraz opisać możliwości ich zastosowania.

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Stworzyć proste narzędzia dramowe (karty ról, stymulatory)

EM 5 Opracować dobrany do grupy i celu scenariusz zajęć wykorzystujących techniki dramowe.

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 6 Otwarcie komunikować swoje potrzeby, będąc jednocześnie otwartym na potrzeby innych

EM 7 Opracować kontrakt grupowy i przestrzegać jego zasad.

EM 8 Dbać o dobry klimat grupy i wspierać jej tendencje rozwojowe

Metody i kryteria oceniania:

EM1, EM 2,

EM 3. Esej: 75%

Aktywność w trakcie zajęć: 25%

EM 4, EM 5 Aktywność w trakcie zajęć: 25%

Ocena samodzielności wykonanej pracy: 75%

EM 6, EM 7, EM, 8 Aktywność w trakcie zajęć: 50%

Ocena zaangażowania w realizację zadań grupowych: 50%

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zaliczeniem modułu będą prace pisemne dotyczące teorii dramy i/lub możliwości jej wykorzystania w działaniach animacyjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Aldona Żejmo-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Aldona Żejmo-Kudelska
Prowadzący grup: Aldona Żejmo-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Aldona Żejmo-Kudelska
Prowadzący grup: Aldona Żejmo-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Aldona Żejmo-Kudelska
Prowadzący grup: Aldona Żejmo-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.