Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do aktorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WdA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do aktorstwa
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia w grupach, moderowane przez pedagoga. Czynne i bierne uczestnictwo w wykonywaniu elementarnych zadań scenicznych. Podstawy pracy nad dialogiem. Ćwiczenia improwizacyjne.

Nauczanie prawidłowego posługiwania się elementami techniki aktorskiej- artykulacja , głos, gest , rytm a także prawidłowe , aktywne wykorzystanie przestrzeni scenicznej co wiąże się z forma zachowań scenicznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wywołanie w początkowym okresie nauki takiego stanu dyspozycji psychofizycznych studenta, który umożliwi mu dalsze ,udane uczenie się zawodu. Pierwsze kontakty pedagoga ze studentem aktorstwa powinny zawierać w sobie wiele elementów nauczanie sokratejskiego. Sokrates Ateńczyk, mistrz oddziaływania dialogicznego, swoją pracę z uczniami sprowadzał do dwóch , wyraźnie zaznaczonych etapów . Zaczynał od etapu elenktycznego, burzącego i oczyszczającego umysł ucznia ,by przejść z kolei do etapu maieutycznego, polegającego na wydobywaniu z oczyszczonego umysłu treści sensownych już i wartościowych .Jakoś podobnie przebiegać powinien początkowy okres pracy ze studentami aktorstwa. Musimy podobnie jak u Sokratesa – dążyć do „oczyszczenia” konstrukcji fizycznej i umysłowej ucznia z całego balastu nawyków, stereotypów, , klisz , i przyzwyczajeń , z jakimi zjawił się w szkole. Należy w związku z tym , co bywa zadaniem bolesnym, zburzyć utrwalone i w pewien sposób „zafiksowane” już w dotychczasowym życiu formy myślenia i działania prywatnego- po to , by uruchomić najbardziej pierwotny potencjał duszy i ciała. Student w wyniku pracy prowadzonej w tym etapie winien znaleźć się możliwie blisko „stanu zerowego”, winien osiągnąć stan zbliżony do „nagości” psychofizycznej, do naturalności nie pokrytej społecznymi bądź kulturowymi maskami. Ćwiczenia, zabawy , etiudy , małe zadania sceniczne , proste formy dialogowe mają na celu wydobywanie z ucznia jego wrodzonych , niesfałszowanych dyspozycji psychofizycznych. Sztuki aktorskiej nie sposób przekazać „z zewnątrz” , nie można „wyposażyć w nią”, nauczyć jej kogoś kto nie dysponuje własnym bogactwem , energią oczekującą na ukierunkowanie.

Literatura:

- Stanisławski.K "Praca aktora nad sobą " PIW 1954

-Stephen Book "Podręcznik dla aktorów" Wydawnictwo Wojciech Marzec

-Czechow M. "O technice aktora" Wyd. Arche 2000

-Barbe E "Technika gry aktorskiej jako samopenetracja i odrzucenie naturalizmu" Reformer nr.8/2014.

-Siedlecki A. "Sekrety techniki aktorskiej" Wyd. Fosze 2007.

-Jacek Garfein "Żyć i grać" " Szkoła Filmowa Łódź.

Literatura uzupełniająca T.Łomnicki " Spotkania teatralne"

Efekty uczenia się:

Wiedza

1- Umie rozpoznawać i realizować poszczególne etapy procesu przygotowania do uczenia zawodu. K_W04

2.Rozumie co to jest proste zadanie sceniczne. Zna podstawowe pojęcia takie jak koncentracja, zaufanie ,współpraca, wyobrażnia, otwartość. K_W02

3.Umie prawidłowo realizować ćwiczenia. Potrafi samodzielnie opracować proste etiudy aktorskie i zadania sceniczne .Umnie w sposób zadowalający posługiwać się ciałem ,gestem głosem.K_W06

Umiejętności.

1. Umie samodzielnie opracować etiudę aktorską .K_U05

2.Potrafi prawidłowo wywoływać i posługiwać się stanami emocjonalnymi zgodnie z tematem naczelnym zadanej etiudy. K_U01

3.Potrafi wywołać w sobie stan konsolidacji z grupą . K_U05

4. Potrafi improwizować w wielu wariantach na podstawie prostego zadania scenicznego. K_U13

Kompetencje społeczne.

1.Wykazuje się kreatywnym i twórczym podejściem do realizacji etiud aktorskich. Umie pracować ew grupie nie gtracąc przy tym własnych oryginalnych cech osobowości.K_K05

2.W otwarty sposób ,chętnie współpracuje z pedagogiem, prawidłowo korzysta z uwag nauczyciela. K_K04

3. W pacu w grupie porozumiewa się za pomocą otwartego dialogu aby prawidłowo realizować zbiorowe etiudy aktorskie. Ma poczucie etyki i koleżeństwa.K_K03

4. Jest pozytywnie nastawiony na zdobywanie podstawowych umiejętności aktorskich.K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia moderowane przez pedagoga. Stymulowanie ,inspirowanie indywidualnego procesu twórczego studenta. Wyrażne ,jednoznaczne sprecyzowanie celu działań twórczych. Nieustanna ich korekta i ocena w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Warsztaty, zajęcia poza szkolne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
WA wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiecień, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kosiński, Grzegorz Kwiecień, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Cezary Kosiński, Marcin Perchuć, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Marcin Perchuć, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)