Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika Alexandra (podstawy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TA-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika Alexandra (podstawy)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RI)
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia z Techniki Alexandra uczą wykorzystania świadomości, myśli i intencji do lepszego kontaktu oraz panowania nad własnym organizmem i jego możliwościami psychofizycznymi z jednoczesnym zachowaniem pełnej uważności w stosunku do otoczenia. W toku zajęć student uczy się rozluźniania zbędnych napięć i usztywnień, poprawy przyjmowanej na co dzień postawy siedzącej, stojącej i w ruchu oraz uzyskiwania większej swobody w działaniu. Ostatecznym celem zdobywanych w toku zajęć umiejętności jest wykorzystanie ich do poprawy zauważanych przez studenta nieodpowiednich nawyków postawy i ruchu oraz wykorzystania nowych narzędzi do emisji głosu i wybranych zadań aktorskich.

Pełny opis:

Podczas zajęć student uczy się wykorzystania świadomości i odpowiednio ukierunkowanej intencji do jednoczesnego panowania nad sobą i możliwościami swojego organizmu oraz uważnego odbierania i reagowania na bodźce docierające z zewnątrz.

W praktyce sprowadza się to do dbania o powrót do stanu „neutralnego”, czyli do neutralnej postawy nieobciążonej nawykowymi tendencjami garbienia się, nadmiernymi napięciami lub usztywnieniami ciała, niechlujnym sposobem poruszania się lub błędami postawy związanymi z wcześniejszymi wadami i problemami.

Zajęcia uczą świadomego rozluźniania zbędnych napięć z jednoczesnym przywracaniem postawie odpowiedniej sprężystości i elastyczności. Praca na poziomie świadomości i myśli powoduje, że starając się lepiej panować nad reakcjami ciała, automatycznie lepiej panujemy nad swoim sposobem myślenia, stajemy się też bardziej świadomi sposobu wyrażania przez siebie emocji.

Technika Alexandra została stworzona przez australijskiego aktora Fredericka Matthiasa Alexandra (1869-1955) w celu zapanowania nad problemami z emisją głosu, tak że powrót do większej naturalności oddechu i swobody w emisji głosu jest w większym lub mniejszym stopniu oczekiwanym efektem pracy tą metodą.

Literatura:

W związku z faktem, że brak jest w języku polskim literatury na temat Techniki Alexandra w pracy aktorskiej, studenci dostają przesłane drogą mailową, teksty i artykuły oraz fragmenty wybranych pozycji w j. angielskim.

Literatura uzupełniająca:

• Dorota Kędzior „Technika Alexandra”

• Kate Kelly „ Before the Curtain Openes”

• Agnes de Brunhoff „ON Stage ! Back to Yourself with the Alexander Technique”

• F.M. Alexander „The Use of the Self”

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W06:

Student zna podstawowe zasady Techniki Alexandra, jak obiektywna obserwacja, zaniechanie, podstawowe kierunki mentalne, pierwotna kontrola. Rozumie zasady działania odruchu strachu oraz innych rządzących nami odruchów. Rozumie pojęcia i umie rozpoznać w praktyce takie aspekty jak „docelowiczostwo” (ang. endgaining), błędna interpretacja odczuć, pierwotna kontrola. Jest w stanie wytłumaczyć zależności przyczynowo - skutkowe pomiędzy podstawowymi aspektami postawy, a swobodą utrzymywania równowagi i odpowiednią koordynacją pracy organizmu.

Umiejętności K_U01, K_U03, K_U11 :

Student potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i narzędzia, przede wszystkim świadomość i poznane kierunki mentalne, do rozluźniania zbędnych napięć, poprawiania zauważanych błędów i uzyskiwania większej swobody postawy i ruchu. Potrafi zadbać o podstawowe warunki niezbędne do swobodnego używania głosu, radzenia sobie ze stresem i tremą.

Kompetencje K_K05, K_K06 :

Student potrafi zarówno obserwując siebie, jak pracę innych osób, ocenić aspekty postawy i ruchu niezbędne do poprawy z punktu widzenia Techniki Alexandra oraz zastosować je w praktyce. Wie, jakie zdobyte umiejętności zastosować w radzeniu sobie z nowymi, trudnymi wyzwaniami. Potrafi rozpoznać u siebie i u innych rażące przykłady zaburzania pierwotnej kontroli organizmu i nadwerężania głosu oraz zadbać o ich poprawę.

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczne zaliczenie wpływają zarówno poszczególne zadania, jak i całokształt pracy i dokonań studenta. Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Wszystkie nieobecności muszą być na bieżąco nadrabiane, ponieważ wszystkie kolejne umiejętności budowane są na podstawie wcześniejszych dokonań. Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego/ą.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawy Techniki Alexandra niezbędne do opanowania w pierwszej kolejności polegają na umiejętności odnotowywania na bieżąco stanu swojego organizmu (odczuwanych napięć i usztywnień) z jednoczesnym pozostawaniem w pełnym kontakcie z otoczeniem i odbieraniem bodźców z zewnątrz. Podstawowym zadaniem do opanowania jest umiejętność zachowania względnej równowagi psychofizycznej i odpowiedniej koordynacji pracy całego organizmu również w obliczu odnotowywanych problemów i trudności zarówno dotyczących własnego organizmu, jak i okoliczności zewnętrznych. Staje się to punktem wyjścia do świadomego zapobiegania narastaniu zbędnych napięć, usztywnień, spłycania oddechu oraz dbania o poprawę aktualnego stanu organizmu.

Pełny opis:

I semestr zajęć z Techniki Alexandra obejmuje

• Obiektywne obserwowanie siebie i swoich tendencji w celu zapobiegania narastaniu zbędnych napięć oraz kuleniu i kurczeniu postawy.

• Wykorzystanie specyficznych kierunków mentalnych do przywracania swobodnej prostej postawy stojącej i siedzącej oraz uzyskiwania większej swobody ruchu.

• Wykorzystanie ćwiczeń w pozycji leżącej do rozluźniania zbędnych napięć, przywracania mięśniom naturalnej sprężystości, radzenia sobie z napięciami, niewygodą, bólem, przy jednoczesnym zachowaniu uważności w stosunku do otoczenia.

• Wykorzystanie specyficznych kierunków mentalnych do zwiększania świadomości siebie i swojego stanu oraz zapobieganiu tendencjom do kulenia, kurczenia się i spinania w sytuacjach związanych z wykonywaniem przyjętych na siebie zadań i reagowaniem na bodźce z zewnątrz.

• Podstawy przywracania odpowiedniej postawy niezbędnej do uzyskiwania naturalności oddechu, swobodnej emisji głosu i radzenia sobie z tremą i stresem.

Literatura:

W związku z faktem, że brak jest w języku polskim literatury na temat Techniki Alexandra w pracy aktorskiej, studenci dostają przesłane drogą mailową, teksty i artykuły oraz fragmenty wybranych pozycji w j. angielskim.

Literatura uzupełniająca:

• Dorota Kędzior „Technika Alexandra”

• Kate Kelly „ Before the Curtain Openes”

• Agnes de Brunhoff „ON Stage ! Back to Yourself with the Alexander Technique”

• F.M. Alexander „The Use of the Self”

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawy Techniki Alexandra niezbędne do opanowania w pierwszej kolejności polegają na umiejętności odnotowywania na bieżąco stanu swojego organizmu (odczuwanych napięć i usztywnień) z jednoczesnym pozostawaniem w pełnym kontakcie z otoczeniem i odbieraniem bodźców z zewnątrz. Podstawowym zadaniem do opanowania jest umiejętność zachowania względnej równowagi psychofizycznej i odpowiedniej koordynacji pracy całego organizmu również w obliczu odnotowywanych problemów i trudności zarówno dotyczących własnego organizmu, jak i okoliczności zewnętrznych. Staje się to punktem wyjścia do świadomego zapobiegania narastaniu zbędnych napięć, usztywnień, spłycania oddechu oraz dbania o poprawę aktualnego stanu organizmu.

Pełny opis:

I semestr zajęć z Techniki Alexandra obejmuje

• Obiektywne obserwowanie siebie i swoich tendencji w celu zapobiegania narastaniu zbędnych napięć oraz kuleniu i kurczeniu postawy.

• Wykorzystanie specyficznych kierunków mentalnych do przywracania swobodnej prostej postawy stojącej i siedzącej oraz uzyskiwania większej swobody ruchu.

• Wykorzystanie ćwiczeń w pozycji leżącej do rozluźniania zbędnych napięć, przywracania mięśniom naturalnej sprężystości, radzenia sobie z napięciami, niewygodą, bólem, przy jednoczesnym zachowaniu uważności w stosunku do otoczenia.

• Wykorzystanie specyficznych kierunków mentalnych do zwiększania świadomości siebie i swojego stanu oraz zapobieganiu tendencjom do kulenia, kurczenia się i spinania w sytuacjach związanych z wykonywaniem przyjętych na siebie zadań i reagowaniem na bodźce z zewnątrz.

• Podstawy przywracania odpowiedniej postawy niezbędnej do uzyskiwania naturalności oddechu, swobodnej emisji głosu i radzenia sobie z tremą i stresem.

Literatura:

W związku z faktem, że brak jest w języku polskim literatury na temat Techniki Alexandra w pracy aktorskiej, studenci dostają przesłane drogą mailową, teksty i artykuły oraz fragmenty wybranych pozycji w j. angielskim.

Literatura uzupełniająca:

• Dorota Kędzior „Technika Alexandra”

• Kate Kelly „ Before the Curtain Openes”

• Agnes de Brunhoff „ON Stage ! Back to Yourself with the Alexander Technique”

• F.M. Alexander „The Use of the Self”

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kędzior, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Magdalena Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.