Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje logopedyczne III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/KL3-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsultacje logopedyczne III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące utrwalania i automatyzowania prawidłowej artykulacji głosek, grup głoskowych w izolacji oraz w różnych kontekstach artykulacyjnych, a także w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych.

Panowanie nad sprawnością narządów mowy.

Budowanie świadomości ortofonicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenie rozluźniania oraz usprawniania narządów mowy.

Różnicowanie stanów napięcia i rozluźnienia w ciele mających wpływ na mowę.

Utrwalanie poprawnej artykulacji w tekstach prezentowanych z pamięci oraz w mowie spontanicznej.

Różnicowanie fonetycznych środków stylistycznych oraz gatunków wypowiedzi.

Literatura:

1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006

2. Derra C., Trening autogenny dla każdego, Warszawa 2005

3. Dukiewicz L., Sawicka I., Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

4. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

5. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001

6. Logopedia artystyczna, red. Kamińska B., Milewski S., Gdańsk 2016

7. Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2007

8. Péninou G., Tixa S., Napięcia mięśniowe. Od diagnostyki do leczenia, Warszawa 2012

9. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2011

10. Toczyska B., Do-tkliwa artykulacja: korekcja głosek ć, dź, ś, ź, Gdańsk 2010

11. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki... Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

12. Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W06 - Zna budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Zna mechanizmy artykulacji głosek. Zna podstawowe zaburzenia mowy. Rozumie przydatność tej wiedzy w mowie scenicznej.

K_U06 - Posługuje się mianownictwem anatomicznym. Słyszy swoją wadę wymowy. Dostrzega różnicę w brzmieniu głosek.

K_U07 - Umie wykonać ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Stosuje ćwiczenia rozluźniające. Świadomie wpływa na tempo mowy.

K_K06 - Potrafi współpracować z innymi specjalistami w zakresie korygowania zaburzeń mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Kalina Cyz, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące utrwalania i automatyzowania prawidłowej artykulacji głosek, grup głoskowych w izolacji oraz w różnych kontekstach artykulacyjnych, a także w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych.

Panowanie nad sprawnością narządów mowy.

Budowanie świadomości ortofonicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenie rozluźniania oraz usprawniania narządów mowy.

Różnicowanie stanów napięcia i rozluźnienia w ciele mających wpływ na mowę.

Utrwalanie poprawnej artykulacji w tekstach prezentowanych z pamięci oraz w mowie spontanicznej.

Różnicowanie fonetycznych środków stylistycznych oraz gatunków wypowiedzi

Literatura:

1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006

2. Derra C., Trening autogenny dla każdego, Warszawa 2005

3. Dukiewicz L., Sawicka I., Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

4. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

5. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001

6. Logopedia artystyczna, red. Kamińska B., Milewski S., Gdańsk 2016

7. Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2007

8. Péninou G., Tixa S., Napięcia mięśniowe. Od diagnostyki do leczenia, Warszawa 2012

9. Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2011

10. Toczyska B., Do-tkliwa artykulacja: korekcja głosek ć, dź, ś, ź, Gdańsk 2010

11. Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki... Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

12. Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1971

Uwagi:

Po ukończeniu przedmiotu student zna budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego; zna mechanizmy artykulacji głosek; zna podstawowe zaburzenia mowy; rozumie przydatność tej wiedzy w mowie scenicznej; posługuje się mianownictwem anatomicznym; słyszy swoją wadę wymowy; dostrzega różnicę w brzmieniu głosek; umie wykonać ćwiczenia usprawniające narządy mowy; stosuje ćwiczenia rozluźniające; świadomie wpływa na tempo mowy; potrafi współpracować z innymi specjalistami w zakresie korygowania zaburzeń mowy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - brak danych
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Sylwia Mężyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)