Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru formy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTF-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru formy
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia polegają na wspólnym oglądaniu, analizowaniu i interpretowaniu wybranych spektakli, które wykorzystuję rozmaite rozwiązania formalne, czyniąc z nich autonomiczną istotę dzieła. Są to działania fizyczne, ruchowe, taneczne, wokalne i plastyczne, niekiedy oparte na założeniach teoretycznych, sformułowanych przez twórców w formie manifestów i tekstów programowych. Dyskusji towarzyszą elementy wykładu, naświetlającego konteksty historyczne i estetyczne dzieł.

Pełny opis:

Czysta Forma w teatrze S.I. Witkiewicza

Forma w teatrze Gombrowicza

Kantor

Grotowski

Gardzienice

Teatr Ósmego Dnia

Grzegorzewski

Szajna

Mądzik

Wilson

Bausch

Beckett

Literatura:

Wybrane teksty teoretyczne Witkacego, Kantora, Grotowskiego

Nagrania video przedstawień:

"Matka" Witkacego/Jarockiego

"Umarła klasa" i Wielopole, Wielopole" Kantora

"Akropolis" i "Książę niezłomny" Grotowskiego

"Awwakum" Gardzienic

"Ziemia niczyja" T. Ósmego Dnia

"Tak zwana ludzkość w obłędzie" Grzegorzewskiego

"Replika" Szajny

"Four saints" Wilson

"Cafe Muller" Bausch

"Beckett on Film"

"Szczęśliwe dni" Becketta/Libery

Efekty uczenia się:

Wiedza: Ma wiedzę z zakresu działań teatralnych usytuowanych w porządku przemian estetycznych i stylistycznych teatru.

[K_W07, K_W08].

Umiejętności: Rozpoznaje kierunki i linie rozwojowe teatralnych

gatunków, stylistyk, konwencji. Potrafi samodzielnie analizować i oceniać teksty teatru [K_U09]

Kompetencje społeczne: Świadomie uczestniczy w działaniach teatralnych z rozmaitych obszarów współczesnej kultury. Potrafi je

zdefiniować i ocenić zarówno na planie autonomii projektu artystycznego jak i w perspektywie historycznych przemian [K_K10, K_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, analiza i interpretacja spektaklu.Praca pisemna na zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)