Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciało w ruchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/CwR-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ciało w ruchu
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do „pracy z ciałem” i „pracy ciałem” w działaniu scenicznym.

- Poszerzanie zakresu ruchu poprzez rozpoznanie centrum ciała, ciężaru, kierunków ruchu, punktów inicjacji ruchu.

- Wprowadzenie do analizy ruchu.

- Rola oddechu i pracy z oddechem w podstawowej koordynacji ruchowej i w poszukiwaniu zbalansowanej dynamiki ciała w działaniu scenicznym.

- Wprowadzenie do improwizacji ruchowej.

- Wprowadzenie do fizycznej współpracy z partnerem na scenie.

Pełny opis:

Semestr 1

Tematem zajęć przedmiotu „Ciało w ruchu” dla pierwszego roku kierunku Aktorstwo będzie ogólne wprowadzenie do pracy „aktora z ciałem” i pracy „aktora ciałem. W trakcie systematycznych ćwiczeń zespołowych rozpracowywana będzie koordynacja ruchowa, świadomość podstawowych mechanizmów rządzących ciałem aktora na scenie oraz świadome wykorzystywanie rytmu, dynamiki i artykulacji ciała. Rozpracowywane będą takie zagadnienia jak: centrum ciała, balans, ciężar, wielokierunkowość ruchu. W trakcie treningu rozpoznawane bedą i indywidualne możliwości motoryczne studentów i proponowane im będą zestawy ćwiczeń stymulujących przekraczanie zaobserwowanych limitów. Praca odbywać się będzie w trakcie poszczególnych etapów cyklicznie powtarzanych i dopełnianych zbieranym przez studentów doświadczeniem:

- praca nad szeroko rozumianym wzmocnieniem aparatu ruchu,

ogólne rozpracowanie motorycznych aspektów ciała,

analiza ruchu i rozpoznawanie ekonomi pracy z ciałem i ciałem,

- wprowadzenie do ciała w ruchu / sekwencje taneczne / improwizacje ruchowe

Semestr 2W trakcie semestru drugiego kontynuowana będzie nad zagadnieniami rozpoznanymi w pierwszym etapie pracy nad poszerzaniem umiejętności aktora w panowaniu i operowaniu ciałem na scenie oraz w samym procesie twórczym (indywidualnym i grupowym) podczas pracy nad spektaklem:

- realizacja skodyfikowanych struktur tanecznych,
- interpretacja sekwencji ruchowych i tanecznych,
- zespołowość w realizacji partytur ruchowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

(K_W06)

- rozpoznanie i wprowadzenie w indywidualny rozwój współczesnych metod pracy z ciałem w przestrzeni sztuk performatywnych,

(K_W08 K_W11)

- rozpoznanie koordynacji ruchu i oddychania,

- rozpoznanie podstawowych zasad motorycznych ciała,

- ekonomia pracy z ciałem,
- swobodne operowanie aparatem ruchu w działaniu aktorskim i tanecznym,
- umiejetność analizy ruchu i świadome jej wykorzystanie w kreowaniu postaci scenicznej.

Umiejętności:

(K_U06)

- umiejętność realizacja etiudy ruchowej / tanecznej łączącej improwizację i skodyfikowaną partyturę w ramach określonego tematu oraz w relacji z muzyka,

(K_U07)

- rozpoznanie koordynacji ruchu i oddychania,
- rozpoznanie podstawowych zasad motorycznych ciała,
- ekonomia pracy z ciałem,

(K_U03)

- łączenie doświadczeń literacki, muzycznych i wizualnych w tworzeniu partytury ruchowej.

Kompetencje:

(K_K05)

- przygotowanie do analitycznego myślenia w podejmowaniu decyzji scenicznych oraz rozwój predyspozycji do otwartej dyskusji dotyczącej wyboru środków ekspresji w pracy zespołowej,
- rozpoznanie limitów i ograniczeń własnego ciała i akceptacja oraz dialog z ograniczeniami współpartnerów działań scenicznych
- wdrożenie studentów w rytm samodzielnego treningu poprzedzającego pracę nad rolą i w zespołową pracę nad wydarzeniem scenicznym,

(K_K03)

- otwartość na improwizację ruchową, jako środek do odkrywania nowych form wyrazu w działaniu scenicznym

- wdrożenie metod relaksujących i rozluźniających ułatwiających relacje w pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Praca skoncentrowana na trzech podstawowych elementach: analiza ruchu, rozpoznanie i rozwój motoryki i dynamiki ciała oraz realizacja struktur tanecznych zarówno skodyfikowanych jak i improwizowanych, służyć ma poszerzaniu wyobraźni ruchowej, aktorskiej oraz tanecznej studentów, wzbogaceniu środków wyrazu wypowiedzi scenicznej i przygotowaniu do samodzielnej pacy w kolejnych etapach edukacyjnych. Ćwiczenia w grupie przyczynić się mają do przygotowania studentów do pracy zespołowej opartej na obserwacji, dialogu i współpracy przy wzbogacaniu kwalifikacji zawodowych. Ćwiczenia zespołowe przygotowują studentów do zrozumienia współzależności „ciała kreującego” i „”ciała oglądanego”. Praca oparta jest na cyklicznie powtarzającym się i za każdym razem wzbogacanym o dodatkowe informacje i rozpoznania zbiorze ćwiczeń motorycznych służących:

rozpoznaniu mechanizmów aparatu ruchu,

przygotowaniu ciała aktora do świadomej artykulacji w kompozycji ruchowej,

działaniom zespołowym i indywidualnym stymulującym kreatywność studentów.

Kryteria oceny:

- Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu na podstawie uczestnictwa w zajęciach - 60%

- Ocena poziomu wiedzy i umiejętności na podstawie subiektywnych opinii prowadzącego 25%

- Ocena wartości artystycznej sekwencji ruchowych i tanecznych w trakcie finalnego pokazu 15%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do „pracy z ciałem” i „pracy ciałem” w działaniu scenicznym.

- Poszerzanie zakresu ruchu poprzez rozpoznanie centrum ciała, ciężaru, kierunków ruchu, punktów inicjacji ruchu.

- Wprowadzenie do analizy ruchu.

- Rola oddechu i pracy z oddechem w podstawowej koordynacji ruchowej i w poszukiwaniu zbalansowanej dynamiki ciała w działaniu scenicznym.

- Wprowadzenie do improwizacji ruchowej.

- Wprowadzenie do fizycznej współpracy z partnerem na scenie.

Pełny opis:

Semestr 1

Tematem zajęć przedmiotu „Ciało w ruchu” dla pierwszego roku kierunku Aktorstwo będzie ogólne wprowadzenie do pracy „aktora z ciałem” i pracy „aktora ciałem. W trakcie systematycznych ćwiczeń zespołowych rozpracowywana będzie koordynacja ruchowa, świadomość podstawowych mechanizmów rządzących ciałem aktora na scenie oraz świadome wykorzystywanie rytmu, dynamiki i artykulacji ciała. Rozpracowywane będą takie zagadnienia jak: centrum ciała, balans, ciężar, wielokierunkowość ruchu. W trakcie treningu rozpoznawane bedą i indywidualne możliwości motoryczne studentów i proponowane im będą zestawy ćwiczeń stymulujących przekraczanie zaobserwowanych limitów. Praca odbywać się będzie w trakcie poszczególnych etapów cyklicznie powtarzanych i dopełnianych zbieranym przez studentów doświadczeniem:

- praca nad szeroko rozumianym wzmocnieniem aparatu ruchu,

ogólne rozpracowanie motorycznych aspektów ciała,

analiza ruchu i rozpoznawanie ekonomi pracy z ciałem i ciałem,

- wprowadzenie do ciała w ruchu / sekwencje taneczne / improwizacje ruchowe

Semestr 2W trakcie semestru drugiego kontynuowana będzie nad zagadnieniami rozpoznanymi w pierwszym etapie pracy nad poszerzaniem umiejętności aktora w panowaniu i operowaniu ciałem na scenie oraz w samym procesie twórczym (indywidualnym i grupowym) podczas pracy nad spektaklem:

- realizacja skodyfikowanych struktur tanecznych,
- interpretacja sekwencji ruchowych i tanecznych,
- zespołowość w realizacji partytur ruchowych.

Uwagi:

Realizacja programu nauczania zależna jest od grupowej dynamiki w absorbowaniu wiedzy i umiejętności. Modyfikacje edukacyjne zależne są od indywidualnych i grupowych postępów w rozumieniu pracy z ciałem i pracy ciałem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bzdyl
Prowadzący grup: Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)