Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia sztuk widowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ASztWid-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia sztuk widowiskowych
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Biosemiotyka - przejawinie się i formacja cielesna "ze względu na obserwatora" w Adolfa Portmana i Jakuba von Uexulla (biologia teoretyczna i etologia)

"Nadwyżka obecności" i semioza - lot szamański i rytualne formy kultowe

Relacja tekstu i performansu, wykonanie i działanie (semioza i sprawczość)

montaż uwagi (przestrzeń sensorycznego doświadczenia i horyzont oczekiwań), biologiczny i kulturowy wymiar gestu -Darwin "O sobie wyrażania uczuć u ludzi i zwierzat" oraz Warburg "rytualna tłocznia gestu", publiczna mowa ciał i społeczny "gestus" (Brecht)

dramat społeczny i dramat artystyczny (cyrkulacja i wymiana), widowisko międzykulturowe - gatunkowość i kody gestyczne róznych kultur, proksemika i budowanie przestrzeni bliskości. i dystansu społecznego

Pełny opis:

Antropologia sztuk widowiskowych obejmuje szeroki zakres artykulacji działań ludzkich (w niektórych kontekstach także współ-zwierzęcych np. corrida) głosowych oraz fizycznych - opartych na podstawach kulturowych i biologicznych .

Podstawowym zadaniem kursu jest namysł nad sztukami widowiskowymi jako nad medium refleksywizacji codziennych technik cielesnych i miejsca - podobnie jak przestrzenie kultowo-misteryjne - eksponowania nadmiarowych technik ciała (produkcja obecności, ogniskowanie uwagi).

Odrębnym pasmem tematycznym jest relacja między widowiskiem jako realizacją scenariusza działań a "treningiem" (a także przesuwanie się punktu ciężkości w stronę tego drugiego bieguna po reformie teatralnej - w obrębie tradycji europejskiej).

Trzecie pasmo to przechodzenie od sztuk widowiskowych tradycji artystycznej do widowisk międzykulturowych (rekombinujących elementy rytów z porządków religijno natywnych). Podjęty będzie także wątek relacji: działanie - tekst- partytura (np. etykieta i ceremoniał).

Literatura:

E. Leach, A. J. Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa 1989

E. Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013

T. Hoeschler, Sztuka rzymska; język obrazowy jako język semantyczny

Teatr dell'arte, red. Dorota Sosnowska, Warszawa 2016.

F. Rokem, Wystawianie historii, Kraków 2010

M. Carlson, Performans, Warszawa 2007

A. Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010

S. Kracauer, Jacques Offenbach i Paryż jego czasów

D. Kosiński, Teatra polskie. Rok katastrofy, Warszawa-Kraków 2013

R. Shusterman, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somatoestetyki

W. Klimczyk, Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności, Kraków 2015

E. Barba, Canoe z papieru, Wrocław 2007

S. Zizek, M. Dolar, Druga śmierć opery, warszawa 2008

W. Filler, Cyrk, czyli emocje pradziadków

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje wiedzę pozwalającą mu na rozumienie, nazywanie, analizowanie i porównywanie technik cielesno-performatywnych i sposobu organizacji sztuk widowisk (wspierającego je treningu) w różnych tradycjach kulturowych. Student potrafi ocenić w odniesieniu do nich co jest kompetentnym wykonaniem (z uwzględniem odmienności norm danej tradycji).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność w segmentach z dyskusją i analizą materiału audiowizualnego.

zaliczenie roku na podstawie skonspektowania 5 pozycji z listy lektur, napisania minieseju które ilustruje jedn z wariantów omawianych na zajęciach tradycji sztuk widowiskowych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Majewski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Tomasz Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Majewski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Tomasz Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)