Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat krytyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/KHP/WK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytyka
Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny: Wzmożony trening pisarski

Cele operacyjne: analizujemy recenzje i eseje teatralne, uczymy się kompozycji tekstu, ćwiczymy styl, rozpoznajemy gatunki literackie i metody analizy spektaklu teatralnego.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów (zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie):

1. Jan Kott – papież krytyki polskiej, życie i twórczość

2. Recenzja czyli gatunek literacki

3. Kompozycja recenzji teatralnej i struktura modułowa tekstu

4. Fokusirowka w spektaklu i w tekście o spektaklu

5. Punctum i Studium Rolanda Barthesa

6. Jak opisywać sceny zbiorowe?

7. Jak pisać i analizować monolog aktora?

8. Fotografia, obraz malarski, kadr filmowy, scena teatralna – czy można je analizować i opisywać wedle tej samej metody?

9. Uwertury spektakli teatralnych a pierwsze zdania recenzji.

10. Finał spektaklu – ostatnie zdanie, moduł recenzji.

11. Maski krytyka: kto mówi w recenzji i w czyim imieniu?

12. Zagadka redaktora tekstu? Zadania, sojusze, strategie.

13. Jak mówić o teatrze w mediach?

14. Esej teatralny

15. Styl, temat czy poglądy? Co najważniejsze w pisaniu?

Literatura:

• Podstawowa:

1. Roland Barthes „Światło obrazu”,

2. Zbigniew Herbert „Martwa natura z wędzidłem”,

3. Jan Kott „Wybór tekstów”, „Aloes”, „Kamienny potok”, „Postęp i głupstwo”, „Jak wam się podoba”, „Szekspir współczesny”.

• Uzupełniająca:

1. Konstanty Puzyna „Półmrok”

2. Tadeusz Nyczek „Lakierowanie kartofla”, „Rozbite lustro”

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Wymieniać cele i zadania recenzji teatralnej. K_W03++

EM 2 Rozpoznawać klasyków polskiej recenzji K_W07++

EM 3 Rozróżniać punctum od studium K_W02+

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 podzielić analizowany tekst recenzji lub eseju o teatrze na tworzące go moduły tematyczne K_U05+

EM 5 sporządzić opis sceny teatralnej, rozwoju postaci w spektaklu K_U06++

EM 6 dostosowywać styl i techniki pisarskie do konwencji opisywanego dzieła K_U09++ K_U10++

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Rozpoznawać działania etyczne i nieetyczne związane z zawodem krytyka teatralnego K_K03+

EM 8 Rozróżniać tekst źle napisany i niepoprawnie skonstruowany.K_K01++

EM 9 Przygotować minutową autorska wypowiedź krytyka dla mediów (radio, tv) K_K04++

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie 6 autorskich tekstów (opisu jednej sceny ze spektaklu Teatru TV, opisu aktora w roli, analizy fotografii, interpretacji flamandzkiego obrazu, klasycznej gazetowej recenzji i mini-eseju) oraz 4 prac redaktorskich (naniesienie poprawek stylistycznych na zły, zepsuty tekst, skrót tekstu recenzji, podział niesformatowanego tekstu na moduły tematyczne i nadawanie śródtytułów, pisanie haiku z cudzych słów). Teksty należy oddawać prowadzącemu w określonej kolejności, ponieważ każde zadanie to przejście na kolejny, wyższy poziom świadomości pisarskiej.

Finalnym akordem zajęć jest indywidualna rozmowa z prowadzącym, czyli omówienie wszystkich tekstów i postępów pisarskich studenta.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drewniak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)