Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/O/SN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/L rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:
Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone XX-wiecznej kulturze Włoch i jej przeobrażeniom na tle społeczno-politycznym. Przyjrzymy się głównym włoskim ruchom artystycznym tego okresu (futuryzm, neorealizm, arte povera) i ich związkom z teatrem , twórczości wybranych włoskich dramatopisarzy i reżyserów oraz modelowi organizacji współczesnego życia teatralnego we Włoszech. Na zajęciach omawiane będą zarówno wybrane przedstawienia i dramaty, jak i filmy oraz dzieła sztuk wizualnych.

Najważniejsze zagadnienia:

1. Futuryzm – założenia i strategie działania; performatywny charakter awangardowej rewolucji. Obszary futurystycznych poszukiwań teatralnych: widz, scenografia, maszyna.

2. Futuryzm i faszyzm – futuryzm jako program odnowy światopoglądowej Włoch / teatr jako forma agitacji i oddziaływania na tłumy

3. Gabriele d’Annunzio i Luigi Pirandello – dwie koncepcje dramatu

4. Neorealizm – panorama powojennych zniszczeń, próba ideologicznej odbudowy kraju, mit włoskiego ruchu oporu, rozrachunki z faszyzmem: Vittorio De Sica, Roberto Rossellini

5. Neorealizm a teatr – Eduardo De Filippo, Piccolo Teatro di Milano

6. Włoska neoawangarda teatralna: rzymskie piwnice, Carmelo Bene, kształtowanie się teatru poszukującego (teatro di ricerca)

7. Pomnik lat 60.: Słodkie życie Federica Felliniego – kontekst społeczno-kulturowy, analiza filmu. Współczesne nawiązania: Wielkie piękno Paola Sorrentino.

8. Arte povera: historia nazwy, założenia, główne dzieła, związki z teatrem, dziedzictwo

9. Pier Paolo Pasolini: intelektualista i reżyser. Manifest teatralny i tragedie. Kontekst społeczno-polityczny lat 70.

10. Dario Fo – polityczność i reinterpretacja tradycji komedii dell’arte

11. Societas Raffaello Sanzio, Pippo Delbono i nowe pokolenie włoskich twórców teatru

12. Model organizacji teatru we Włoszech

Literatura:

Podstawowa (dramaty i wybrane rozdziały książek):

1. Gabriele D’Annunzio, Córka Joria. Tragedia pasterska, Warszawa 1909

2. Carolyn Christov-Bakargiev, Arte Povera, Phaidon Press, London 1999. (przedruk manifestu Germano Celanta z 1969 roku)

3. Eduardo De Filippo, Nieustające egzaminy, w: tegoż, Trzy komedie, Warszawa 1991.

4. Dario Fo, Trzy zbiry: farsa w stylu komedii dell'arte, „Dialog” 1998 nr 6.

5. Monika Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIX do XXI wieku. T.2, Universitas, Kraków 2008.

6. Monika Gurgul, Teatr Daria Fo, Universitas, Kraków 1997.

7. Tomasz Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

8. Tadeusz Miczka, Kino włoskie, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

9. Pier Paolo Pasolini, Manifest o nowy teatr, w: Eleonora Udalska (red.), O dramacie. Od Sartre’a do Mrożka: poetyki, manifesty, komentarze, Znak, Warszawa 1997.

10. Pier Paolo Pasolini, Pilades, w: tegoż, Pilades. Calderon, Kraków 2007.

11. Luigi Pirandello, Sześć postaci scenicznych, w: tegoż, Dramaty, PIW, Warszawa 1960.

12. Dorota Semenowicz, Wyjść poza formy. Teatr Carmela Benego, „Didaskalia” 2017 nr 138.

13. Joanna Zając, Dwie koncepcje dramatu. D’Annunzio – Pirandello, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.

Uzupełniająca:

1. Cezary Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

2. Germano Celant, Arte Povera: History and Stories, Electa, Milan 2011.

3. Stefano Ciammaroni, Archiwista narodzin i śmierci, „Kwartalnik filmowy” 2009 nr 67/68.

4. Józef Andrzej Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 2003.

5. Monika Gurgul, O teatrze i dramacie włoskiego futuryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

6. Dorota Semenowicz, To ni jest obraz. Teatr Romea Castellucciego i Societas Raffaello Sanzio, Ha!Art, Fundacja Malta, Kraków-Poznań 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Mieć podstawową wiedzę na temat najważniejszych ruchów artystycznych we Włoszech XX wieku i ich związków z teatrem

EM 2 Mieć podstawową wiedzę na temat włoskiej dramaturgii i teatru XX wieku

EM 3 Znać model organizacyjny włoskiego teatru

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Wymienić i scharakteryzować główne XX-wieczne ruchy artystyczne we Włoszech oraz wpisać je w kontekst społeczno-kulturowy.

EM 5 Umieć opisać model organizacyjny teatru we Włoszech i wskazać jego mocne i słabe strony.

EM 6 Scharakteryzować twórczość wybranych włoskich dramatopisarzy.

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Umieć porównywać zjawiska z różnych dziedzin współczesnej kultury.

EM 8 Być otwarty na poszerzanie zakresu swojej wiedzy językowo-kulturowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność w dyskusji i lektura wskazanych tekstów (25%)

2. Przygotowanie referatu (25%)

3. Egzamin (50%)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Ewa Toniak
Prowadzący grup: Ewa Toniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)