Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktor w teatrze i filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/L/O/AwTiF-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktor w teatrze i filmie
Jednostka: Wiedza o Teatrze (studia pierwszego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/L rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematem zajęć jest wprowadzenie studentów I roku w zagadnienia praktyki zawodowej aktorów zależnie od rodzaju zadań.

Pełny opis:

Zajęcia skupiają się na omawianiu pracy na przykładach wybranych aktorów.

Są to zarazem analizy ról, jak i rozmowa o sposobach przygotowania, stosowanych rozwiązaniach. Podstawą omówień są filmy, przedstawienia teatralne oraz telewizyjne.

Zagadnienia główne:

1. Praca aktora w teatrze

2. Praca aktora na planie filmowym

3. Praca w Teatrze TV

4. Dubbing

Literatura:

Filmografia

filmy:

"Rękopis znaleziony w Saragossie", reż. Wojciech Jerzy Hass

"Lalka", reż. Wojciech Jerzy Hass

"Wesele", reż. Andrzej Wajda

Teatr TV

"Noc listopadowa" St. Wyspiańskiego, reż. Andrzej Wajda

"Rewizor" N. Gogola, reż. Jerzy Gruza

"Faust" J.W. Goethego, ręz. Grzegorz Królikiewicz

przedstawienia teatralne:

"Powolne ciemnienie malowideł", reż. Jerzy Grzegorzewski

Efekty uczenia się:

K_W14 zna podstawowe style gry aktorskiej i kierunki reżyserii teatralnej

K_W15 zna i rozumie relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami sztuki teatru

K_U08 potrafi porozumiewać się osobiście i korespondencyjnie ze specjalistami ze swojej dziedziny, w języku polskim i obcym

K_U13 umie poprowadzić spotkanie lub dyskusję na tematy teatralne

K_K03 rozumie społeczne znaczenie teatru i szeroko pojmowanej kultury oraz potrzebę działań animatorskich

K_K05 utrzymuje profesjonalne kontakty w obrębie własnego środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęcia 100%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Wojciech Pszoniak, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Wojciech Pszoniak, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT konwersatorium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)