Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/ATM//EG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

EMISJA GŁOSU ROK I

1. zasady oddychania w działaniach scenicznych

2. anatomia, wiedza o funkcjonowaniu głosu

3. eliminacja napięć w ciele

4. poszukiwanie naturalnego głosu studenta

5. korelacja zadań wokalnych ze swobodą ciała, dykcją i ekspresją aktorską

6. prowadzenie frazy muzycznej – podstawy

7. uruchomienie rezonatorów – podstawy

Pełny opis:

CELE PRZEDMIOTU EMISJA GŁOSU

• wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającym możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolenym działać w każdych warunkach i przestrzeni (I – IV rok)

• wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu (I – IV))

• praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu (I – IV rok)

• rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej (II – IV rok)

• wyrównanie brzmienia samogłosek między rejestrami na przestrzeni funkcjonalnej skali głosu (I – IV rok)

• wyrobienie umiejętności prowadzenia frazy muzycznej (I – IV rok)

• rozwiązywanie problemów związanych z emisją i impostacją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów praktycznych (I – IV rok)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
WA warsztat A, 30 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 30 godzin więcej informacji
WA warsztat C, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Anna Serafińska, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
WA warsztat A, 20 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 20 godzin więcej informacji
WA warsztat C, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Barański, Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Jacek Kita, Monika Malec, Anna Serafińska, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
WA warsztat A, 20 godzin więcej informacji
WA warsztat B, 20 godzin więcej informacji
WA warsztat C, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Kamil Barański, Julia Chmielnik, Kamil Dominiak, Jacek Kita, Monika Malec, Anna Serafińska, Marek Stefankiewicz, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)