Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monodram aktorski dla AD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/AD/MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monodram aktorski dla AD
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok IV
Grupy: Przedmioty A sem 8 rok IV
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Rozpoznanie formy monologu

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z literaturą światową i polską w zakresie formy monodramu. Rozwinięcie umiejętność samodzielnego rozpoznania roli w monodramie oraz umiejętności jej tworzenia. Umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością. Panowanie nad szorki aspektem formy monodramu (koncepcja konstrukcja).

Literatura:

Polska i światowa literatura

Efekty uczenia się:

K_U11 Kontakt z publicznością.

K_W01 K_W03 znajomość polskiej i światowej literatury

K_W06 posiada techniczne i artystyczne środki do realizacji własnych projektów

K_U01, K_U02 umie samodzielnie dokonać autoprezentacji materiału literackiego w celu skonstruowania własnej koncepcji scenicznej

K_U04 posiada umiejętność improwizacji z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji.

K_K05 świadomie korzysta z własnej energii i intuicji w pracy indywidualnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Piotr Głowacki, Cezary Kosiński, Jerzy Łazewski, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń, Zbigniew Zamachowski
Prowadzący grup: Anna Buczek, Piotr Głowacki, Cezary Kosiński, Jerzy Łazewski, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Izabela Kuna, Jerzy Łazewski, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Izabela Kuna, Jerzy Łazewski, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Ewa Bułhak - Rewak, Andrzej Domalik, Marcin Hycnar, Aleksander Sosiński, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)