Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat aktorski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/WA-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat aktorski
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń, przedmiot podstawowy.

Pełny opis:

Każdy ze studentów otrzymuje jedną rolę do opracowania.Z uwagi na obszerność roli pierwszoplanowej została ona podzielona na 3 części: każdą z nich gra inny aktor. Studenci przechodzą trening w realizacji całości przedstawienia. Nie są to wybrane sceny z dramatu, ale całość materiału literackiego na scenie. Prowadzą indywidualne poszukiwania twórcze, realizują własne pomysły wykonawcze.

Praca z rekwizytem, elementami scenografii, muzyką i swiatłem.

Literatura:

Tadeusza Różewicza: Pułapka, Odejście Głodomora;

Franz Kafka: List do ojca, tłum. J. Sukiennicki, Warszawa 1979, Listy do Felicji i inne z lat 1912–1916, tłum. I. Krońska, Warszawa 1976; Dzienniki 1910-1923, tłum. Jan Werter,

Lew Tołstoj: Sonata Kreutzerowska, Kraków 2010, Wydawnictwo Znak.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę, która umożliwia działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji.

Dostosowanie środków ekspresji aktorskiej do różnorodnych warunków scenicznych.

Działanie na rzecz zespołu; osiągnięcie porozumienia w sprawie wsp0ólnego kierunku kreowania dzieła.

Dokonuje samooceny i formułuje celne, krytyczne uwagi wobec innych osób.

Funkcjonowanie z zachowaniem wszelkich zasad etycznych obowiązujących w środowisku teatralnym.

Metody i kryteria oceniania:

Warsztat aktorski jest przedmiotem czysto praktycznym. Student oceniany jest z umiejetności analizy tekstu, przekładania informacji zawartej w materiale literackim na scenę, określania i realizowania zadań aktorskich.; współpraca z partnerem na scenie.

Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Majchrzak, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Majchrzak, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin
Literatura:

Tadeusza Różewicza: Pułapka, Odejscie Głodomora;

Franz Kafka: List do ojca, tłum. J. Sukiennicki, Warszawa 1979, Listy do Felicji i inne z lat 1912–1916, tłum. I. Krońska, Warszawa 1976; Dzienniki 1910-1923, tłum. Jan Werter,

Lew Tołstoj: Sonata Kreutzerowska, Kraków 2010, Wydawnictwo Znak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)