Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umuzykalnienie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/U-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umuzykalnienie
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 1 rok I
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Umuzykalnienie jest przedmiotem praktycznym, prowadzonym w formie ćwiczeń z elementami wykładu. Obejmuje naukę podstaw teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne z zakresu kształcenia słuchu i śpiewania zespołowego oraz zapoznanie z wybranymi przykładami głównych nurtów muzycznych

Pełny opis:

Semestr 1

1. Rozpoznawanie interwałów granych melodycznie

2. Budowanie gam do 2 znaków i triad im przynależnych, zapoznanie z koncepcją koła kwintowego

3. Śpiewanie utworów jednogłosowych z elementami wielogłosowości

4. Zapoznanie z podstawami zapisu muzycznego (wysokości dźwięków i wartości rytmiczne)

5. Budowanie akordów w postaci zasadniczej i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe i molowe, dominanty septymowe

Semestr 2

1. Rozpoznawanie interwałów c.d.

2. Budowanie gam do 2 znaków i triad im przynależnych

3. Śpiewanie utworów zawierających fragmenty dwu- i trzygłosowe

4. Zapis nutowy – utrwalenie

5. Budowanie akordów w przewrotach i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe, molowe, zwiększone, dominanty septymowe

Literatura:

Materiały własne, nagrania, aranżacje utworów na zespół wokalny

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

SAD_W04

1. Student rozpoznaje wysokości nut i wartości rytmiczne w stopniu wystarczającym do samodzielnego odczytania prostej melodii

2. Student rozpoznaje interwały grane melodycznie i umie zbudować je od podanego dźwięku

3. Student rozpoznaje tryby akordów durowych i molowych, a także akord zwiększony i dominantę septymową.

4. Student potrafi zbudować gamy do trzech znaków i triady im właściwe

SAD_U03

1. Student potrafi w praktyce zastosować poznane elementy teorii muzyki w celu doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu emisji głosu i interpretacji piosenki

2. Umie współpracować w obrębie zespołu wokalnego (w projektach teatralnych) utrzymując się w miarę możliwości w głosie harmonicznym

SAD_U0404

1. Student posiada podstawową orientację w zakresie różnych stylów muzycznych

SAD_K_01

1. Student rozumie zasady pracy zespołowej i wykorzystuje je w praktyce

2. Posiada umiejętność nawiązywania więzi emocjonalnej z resztą zespołu i wykorzystywania jej do osiągnięcia zadowalającego efektu artystycznego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Semestr 1 i 2 – zaliczenie z oceną (Z+O). Na ocenę składa się:

1. Obecność i aktywność w czasie zajęć

2. Aktywność w ćwiczeniach realizowanych w grupach

3. Ćwiczenia realizowane samodzielnie

4. Test końcowy zawierający element teorii muzyki i kształcenia słuchu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Umuzykalnienie jest przedmiotem praktycznym, prowadzonym w formie ćwiczeń z elementami wykładu. Obejmuje naukę podstaw teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne z zakresu kształcenia słuchu i śpiewania zespołowego oraz zapoznanie z wybranymi przykładami głównych nurtów muzycznych

Pełny opis:

Semestr 1

1. Rozpoznawanie interwałów granych melodycznie

2. Budowanie gam do 2 znaków i triad im przynależnych, zapoznanie z koncepcją koła kwintowego

3. Śpiewanie utworów jednogłosowych z elementami wielogłosowości (KRÓTKIE ĆWICZENIA I ARANŻACJA PIOSENKI "NIM WSTANIE DZIEŃ")

4. Zapoznanie z podstawami zapisu muzycznego (wysokości dźwięków i wartości rytmiczne)

5. Budowanie akordów w postaci zasadniczej (ZREALIZOWANE) i rozpoznawanie ze słuchu (PRZEŁOŻONE NA II SEMESTR): akordy durowe i molowe, dominanty septymowe

Semestr 2

1. Rozpoznawanie interwałów c.d.

2. Budowanie gam do 2 znaków i triad im przynależnych

3. Śpiewanie utworów zawierających fragmenty dwu- i trzygłosowe

4. Zapis nutowy – utrwalenie

5. Budowanie akordów w przewrotach i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe, molowe, zwiększone, dominanty septymowe

Literatura:

Materiały własne, nagrania, aranżacje utworów na zespół wokalny

Uwagi:

Efekty uczenia:

SAD_W04

1. Student rozpoznaje wysokości nut i wartości rytmiczne w stopniu wystarczającym do samodzielnego odczytania prostej melodii

2. Student rozpoznaje interwały grane melodycznie i umie zbudować je od podanego dźwięku

3. Student rozpoznaje tryby akordów durowych i molowych, a także akord zwiększony i dominantę septymową.

4. Student potrafi zbudować gamy do trzech znaków i triady im właściwe

SAD_U03

1. Student potrafi w praktyce zastosować poznane elementy teorii muzyki w celu doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu emisji głosu i interpretacji piosenki

2. Umie współpracować w obrębie zespołu wokalnego (w projektach teatralnych) utrzymując się w miarę możliwości w głosie harmonicznym

SAD_U0404

1. Student posiada podstawową orientację w zakresie różnych stylów muzycznych

SAD_K_01

1. Student rozumie zasady pracy zespołowej i wykorzystuje je w praktyce

2. Posiada umiejętność nawiązywania więzi emocjonalnej z resztą zespołu i wykorzystywania jej do osiągnięcia zadowalającego efektu artystycznego

Kryteria oceniania:

1. Aktywność w czasie zajęć

2. Ćwiczenia realizowane w grupach

3. Ćwiczenia realizowane samodzielnie

4. Test końcowy zawierający element teorii muzyki i kształcenia słuchu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Umuzykalnienie jest przedmiotem praktycznym, prowadzonym w formie ćwiczeń z elementami wykładu. Obejmuje naukę podstaw teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne z zakresu kształcenia słuchu i śpiewania zespołowego oraz zapoznanie z wybranymi przykładami głównych nurtów muzycznych

Pełny opis:

Semestr 1

1. Rozpoznawanie interwałów granych melodycznie

2. Budowanie gam do 2 znaków i triad im przynależnych, zapoznanie z koncepcją koła kwintowego

3. Śpiewanie utworów jednogłosowych z elementami wielogłosowości

4. Zapoznanie z podstawami zapisu muzycznego (wysokości dźwięków i wartości rytmiczne)

5. Budowanie akordów w postaci zasadniczej i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe i molowe, dominanty septymowe

Literatura:

Materiały własne, nagrania, aranżacje utworów na zespół wokalny

Uwagi:

Efekty uczenia:

SAD_W04

1. Student rozpoznaje wysokości nut i wartości rytmiczne w stopniu wystarczającym do samodzielnego odczytania prostej melodii

2. Student rozpoznaje interwały grane melodycznie i umie zbudować je od podanego dźwięku

3. Student rozpoznaje tryby akordów durowych i molowych, a także akord zwiększony i dominantę septymową.

4. Student potrafi zbudować gamy do trzech znaków i triady im właściwe

SAD_U03

1. Student potrafi w praktyce zastosować poznane elementy teorii muzyki w celu doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu emisji głosu i interpretacji piosenki

2. Umie współpracować w obrębie zespołu wokalnego (w projektach teatralnych) utrzymując się w miarę możliwości w głosie harmonicznym

SAD_U0404

1. Student posiada podstawową orientację w zakresie różnych stylów muzycznych

SAD_K_01

1. Student rozumie zasady pracy zespołowej i wykorzystuje je w praktyce

2. Posiada umiejętność nawiązywania więzi emocjonalnej z resztą zespołu i wykorzystywania jej do osiągnięcia zadowalającego efektu artystycznego

Kryteria oceniania:

Semestr 1 i 2 – zaliczenie z oceną (Z+O). Na ocenę składa się:

1. Obecność i aktywność w czasie zajęć

2. Aktywność w ćwiczeniach realizowanych w grupach

3. Ćwiczenia realizowane samodzielnie

4. Test końcowy zawierający element teorii muzyki i kształcenia słuchu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Umuzykalnienie jest przedmiotem praktycznym, prowadzonym w formie ćwiczeń z elementami wykładu. Obejmuje naukę podstaw teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne z zakresu kształcenia słuchu i śpiewania zespołowego oraz zapoznanie z wybranymi przykładami głównych nurtów muzycznych

Pełny opis:

Semestr 1

1. Wprowadzenie pojęcia interwałów od prymy do oktawy i ćwiczenia z ich budowy i rozpoznawania

2. Zapoznanie z koncepcją trybów (dur, moll), pojęciem gamy i triady, zapoznanie z koncepcją koła kwintowego

3. Śpiewanie utworów jednogłosowych z elementami wielogłosowości (kolęda lub piosenka świąteczna)

4. Zapoznanie z podstawami zapisu muzycznego: klucz wiolinowy, znaki przykluczowe, metrum, wartości rytmiczne, pojęcie taktu.

5. Zapoznanie z koncepcją akordu, budowanie akordów w postaci zasadniczej i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe i molowe, dominanty septymowe

Literatura:

Materiały własne, opracowania własne wybranych utworów z elementami wielogłosowości

Uwagi:

Zaliczenie - kryteria oceny:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywność w czasie zajęć zarówno indywidualna jak i w grupach, zwłaszcza podczas śpiewania

3. Zaliczenie testu zawierającego informacje i elementy ćwiczeń poznanych w trakcie półrocza

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Umuzykalnienie jest przedmiotem praktycznym, prowadzonym w formie ćwiczeń z elementami wykładu. Obejmuje naukę podstaw teorii muzyki, ćwiczenia praktyczne z zakresu kształcenia słuchu i śpiewania zespołowego oraz zapoznanie z wybranymi przykładami głównych nurtów muzycznych

Pełny opis:

Semestr 1

1. Wprowadzenie pojęcia interwałów od prymy do oktawy i ćwiczenia z ich budowy i rozpoznawania

2. Zapoznanie z koncepcją trybów (dur, moll), pojęciem gamy i triady, zapoznanie z koncepcją koła kwintowego

3. Śpiewanie utworów jednogłosowych z elementami wielogłosowości (kolęda lub piosenka świąteczna)

4. Zapoznanie z podstawami zapisu muzycznego: klucz wiolinowy, znaki przykluczowe, metrum, wartości rytmiczne, pojęcie taktu.

5. Zapoznanie z koncepcją akordu, budowanie akordów w postaci zasadniczej i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe i molowe, dominanty septymowe

Literatura:

Materiały własne, opracowania własne wybranych utworów z elementami wielogłosowości

Uwagi:

Zaliczenie - kryteria oceny:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywność w czasie zajęć zarówno indywidualna jak i w grupach, zwłaszcza podczas śpiewania

3. Zaliczenie testu zawierającego informacje i elementy ćwiczeń poznanych w trakcie półrocza

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Mateusz Dębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie
Pełny opis:

Semestr 1

1. Rozpoznawanie interwałów granych melodycznie

2. Budowanie gam do 2 znaków i triad im przynależnych, zapoznanie z koncepcją koła kwintowego

3. Śpiewanie utworów jednogłosowych z elementami wielogłosowości

4. Zapoznanie z podstawami zapisu muzycznego (wysokości dźwięków i wartości rytmiczne)

5. Budowanie akordów w postaci zasadniczej i rozpoznawanie ze słuchu: akordy durowe i molowe, dominanty septymowe

Literatura:

Materiały własne, nagrania, aranżacje utworów na zespół wokalny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)