Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium mgr III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SMgr3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium mgr III
Jednostka: Kierunek aktorstwo rok V
Grupy: Przedmioty A sem 9 rok V
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Wstępne merytoryczne i metodologiczne przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej, a następnie jej obrony.

Systematyczne zajęcia pod kierunkiem promotorki obejmują: 1. wyjaśnienie czym jest praca magisterska (narzędzia i cel pracy), 2.ustalenie zakresu tematycznego pracy magisterskiej, 3. sformułowanie tematu pracy magisterskiej, 4.dokonanie niezbędnych korekt wybranego tematu pod kątem dostępności materiałów źródłowych niezbędnych do napisania pracy, napisanie wstępnego planu pracy.

Pełny opis:

semestr 6

Omówienie przez prowadzącą zajęcia wymagań i warunków, jakie musi spełniać praca magisterska. Objaśnienie podstaw warsztatu naukowego (przypisy, zasady cytowania, konstruowanie bibliografii- według wzorca zamieszczonego na stronie internetowej AT). Student otrzymuje także informacje dotyczące graficznego opracowania dysertacji magisterskiej (typ czcionki, światło miedzy wierszami, nagłówki itp.).

Wybór zakresu pracy magisterskiej, a następnie sformułowanie tematu pracy na podstawie indywidualnych konsultacji ze studentem oraz przygotowanie, tym samym trybem, wstępnego planu pracy magisterskiej.

Początkowy etap pracy to zajęcia, na których wszyscy uczestniczy seminarium dyskutują o planowanych/wybranych przez siebie tematach. Są one zgłaszane, interpretowane, i poddawane wzajemnej ocenie.

semestr 8

Przeznaczony na pisanie pracy i konsultacje z promotorką

semestr 9

Zakończenie procesu pisania pracy magisterskiej i przedstawienie jej w formie przeznaczonej do obrony.

Literatura:

Podstawowa- dobierana indywidualnie do tematu każdej z prac. Uwzględnia założoną metodologię oraz konteksty interpretacyjne niezbędne w pracy magistranta nad dysertacją.

Uzupełniająca- dostosowana do indywidualnych potrzeb i zakresu badan podjętych przez każdego z uczestników seminarium (m.in.kwerendy źródłowej).

Efekty uczenia się:

K_W07 Student zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe sztuk teatralnych i filmowych w różnych okresach historycznych oraz zna fachową literaturę w tej dziedzinie

K_U01 Student używa pełni potencjału twórczego wykorzystując swoją kreatywność we wszystkich sferach działania; indywidualizuje swój projekt pracy magisterskiej

K_U08 Student samodzielnie formułuje sądy krytyczne na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji dla realizacji pracy magisterskiej

K_U09 Student tworzy rozbudowaną wypowiedź pisemną w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w procesie kształcenia

K_K01 Student jasno formułuje sądy i jest przygotowany do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

semestr 8

Zaliczenie na ocenę , na podstawie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej, przedstawionego promotorce

semestr 9

Przedstawienie napisanej pracy do zatwierdzenia przez promotorkę jest podstawą zaliczenia semestru.

Egzamin końcowy , obrona pracy uprzednio zatwierdzonej przez promotorkę.

W semestrze 9 warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo konsultacjach indywidualnych wspomagających indywidualną pracę w zakresie stworzenia całości pracy magisterskiej oraz złożenie – zgodne z obowiązującą procedurą – egzemplarzy pracy magisterskiej do obrony.

Oceny z pracy wystawiają recenzent i promotor.

K_W07 , K_U01 , K_U08 , K_U09 , K_K01

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Patryk Kencki, Barbara Osterloff-Gierak, Henryk Rogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Patryk Kencki, Barbara Osterloff-Gierak, Henryk Rogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Patryk Kencki, Barbara Osterloff-Gierak, Henryk Rogacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Patryk Kencki, Barbara Osterloff-Gierak, Henryk Rogacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Anna Lobedan, Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Anna Lobedan, Barbara Osterloff-Gierak, Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Krzysztof Mrowcewicz, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski, Przemysław Wyszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Agata Adamiecka-Sitek, Barbara Czerska-Pieńkowska, Piotr Głowacki, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Krzysztof Mrowcewicz, Barbara Osterloff-Gierak, Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Barbara Osterloff-Gierak, Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA seminarium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)