Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozczytywanie dramatów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/RD-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozczytywanie dramatów
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza utworów dramaturgicznych.

Pełny opis:

Zagadnienia tematyczne:

1. ustalenie wspólnie ze studentami kanonu utworów dramaturgii polskiej i światowej;

2. wybór tytułów do pracy w semestrze;

3. metodologia analizy reżysersko-aktorskiej wybranych tekstów;

4. poszukiwanie odniesień do współczesności i relacji z dzisiejszymi inscenizacjami;

5. interpretacja dramatu poprzez utwory "wobec", np.: wiersz Herberta "Tren Fortynbransa" a "Hamlet" Szekspira;

Literatura:

Jan Kott, Szekspir współczesny (dowolne wydanie)

Peter Brook, Pusta przestrzeń, Warszawa 1977 (lub 1981)

Konstanty Stanisławski, Praca aktora nad sobą w twórczym procesie realizacji (dowolne wydanie)

Wybrane dramaty:

W. Szekspir, Hamlet; Makbet

A. Czechow, Mewa

F. Dostojewski, Idiota

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada gruntowną znajomość kanonu polskiej i światowej literatury pięknej; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania (K_W01)

- posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego (K_W02)

- zna i rozumie teorie naukowe właściwe dla aktorstwa oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań (K_W06)

Umiejętności:

- podstawowe zasady analizy tekstu (K_U02)

- analizuje tekst dramatyczny, scenariusz, lub inny materiał literacki pod kątem możliwości adaptacji, kompilacji czy innych zabiegów dotyczących konstruowania tekstu dla potrzeb zamierzonych koncepcji artystycznych (K_U02)

Kompetencje:

- rozumie potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy oraz umiejętności analitycznych i warsztatowych (K_K02)

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć.

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)