Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad rolą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PnR-X
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca nad rolą
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Cezary Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Cezary Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Cezary Kosiński, Wojciech Malajkat, Aleksander Sosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Cezary Kosiński, Wojciech Malajkat, Aleksander Sosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Cezary Kosiński, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jan Englert, Cezary Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Skrócony opis:

Praca nad rolą w dramacie wierszowanym

Pełny opis:

Umiejętność prowadzenia dialogu wierszem, i co się z tym wiąże, sprawa formy i stylu.

Szukanie konwencji porozumienia ze współczesnym widzem bez dekonstrukcji formy i stylu związanego z dramatem klasycznym.

Uzmysłowienie, że partner jest ważniejszy niż „ja”, a najważniejszy jest widz („Trójkąt Bermudzki” Englerta: widz – aktor – reżyser), w związku z czym granice wolności twórczej muszą podlegać pewnym rygorom.

Uzmysłowienie, że aktor sam sobie powinien narzucać granice swojej wolności.

Literatura:

Wybór literatury światowej i klasycznej (wykorzystywany podczas zajęć).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)