Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad rolą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PnR-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca nad rolą
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praca nad rola w dramacie i prozie z uwzględnieniem wyodrębnionej formy monologu.

Pełny opis:

Praca nad rolą w dramacie współczesnym i udramatyzowanej prozie, ze szczególnym uwzględnieniem monologu wewnętrznego jako próby zbudowania, integralnej formy wypowiedzi.

Formy, przez którą objawia się istota i kontekst relacji z innymi postaciami dramatu, a także ukazuje niebagatelny wymiar jaki może spełnić monolog wewnętrzny jako punkt zwrotny czy też punkt kulminacyjny w budowie postaci i roli.

Literatura:

Literatura Wybór ról z elementami monologu z literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz prozy polskiej i zagranicznej.

Efekty uczenia się:

Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza (W)

KW06

Posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej z uwzględnieniem analizy postaci i jej punktu zwrotnego jakim może być monolog.

KW07

Używa I miesza gatunki, style w celu podkreślenia współczesnego wyrazu projektu z uwzględnieniem elementów biomechaniki Meyerholda tzn..w jaki sposób poprzez działanie można zrozumieć istotę postaci.

Umiejętności (U)

KU03

Analizuje tekstu dramatu/prozy/z punktu widzenia monologu.

KU04

Używa w pełni potencjału twórczego w pracy nad monologiem wewnętrznym jako istoty kondensacji roli.

KU05

Posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założona koncepcją artystyczną

Kompetencje społeczne (K)

KK01

Wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym i oczywistym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych; jest gotów/gotowa do krytycznej oceny odbieranych treści.

KK06

Dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób.Uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwań nowych rozwiązań.

KK05

Świadomie korzysta w pracy twórczej z własnej wyobraźni, skutecznie radzi sobie ze stresem poprzez indywidualne podejście do zadania, nie ulegając presji partnerów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pokazu z oceną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kosiński, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Cezary Kosiński, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Jarosław Gajewski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jan Englert, Jarosław Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Danych Brak, Jan Englert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Englert, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Jan Englert, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kosiński, Wojciech Malajkat
Prowadzący grup: Cezary Kosiński, Wojciech Malajkat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)