Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne WOT/M/WF
WOT ćwiczenia (WOT-cw) semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
Literatura:

Literatura Podstawowa: Periodyzacja – teoria i metodyka treningu T.Bompa, G.Gregory Haff, ,, every day is a game day’’- M. Verstegen, P. Williams , ,, Core Performance’’ - M. Verstegen, P. Williams, ,,Anatomia Jogi ‘’A. Ellsworth , ,,Wellness- dobre samopoczucie w pracy’’ H. Baureis , ,,Potęga podświadomości’’ J. Murphy ,, Plan lotu’’ B.Tracy, ,, Współczesna pedagogika rodziców i nauczycieli w aktywności psychologicznej dziecka " T.Hudziński, K. Mikołajec, T.Wilczewski,

Uzupełniająca: ,,Wychowanie bez nagród i kar”A.Kohn, ,,Atlas ćwiczeń korekcyjnych” S.Owczarek,,, Strecztching czyli ćwiczenia rozciągające dla zwykłych śmiertelników oraz sportowców różnych dyscyplin – Bob Anderson” , ,,Słuchaj, medytacja jest…’’D. Hybel o.M.Nawara , Dieta warzywno – owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej - B. Anna Dąbrowska, ,, Śpij dobrze ‘’ – N. Littlehales, B.Hemmings, T. Holder- ,,Psychologia Sportu studia przypadku''

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę i teorie w celu przeprowadzenia rozgrzewki przed zajęciami ruchowymi. Potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do późniejszego rozwoju.

Posiada aktualną wiedzę dotyczącą sposobów trenowania, dbania o higienę życia. Zna literaturę dostępną w tej dziedzinie.

Zna i rozumie podstawowe zasady w treningu fizycznego oraz regeneracji.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz umiejętności do tworzenia projektów artystycznych.

Rozumie teorie pozwalającą dalej kształcić się i rozwijać w zakresie ćwiczeń fizycznych. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą jak dbać o ciało i umysł. Zna elementy z zakresu ćwiczeń gimnastycznych oraz orientuję się jak można wykorzystać je w pracy. Zna i rozumie podstawowe zasady w treningu fizycznego oraz regeneracji.

Posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeni. Zna zasady BHB podczas zajęć.

Zna techniki i ćwiczenia potrafiące przeprowadzić rozgrzewkę. Potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające .Posiada umiejętności i techniki pozwalające tworzyć w przyszłości projekty artystyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, Nauczyciel weryfikuje wiedzę, umiejętności w postaci pokazu i sprawdzianu teoretycznego pod koniec roku oraz w trakcie trwania studiów.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie aktywności fizycznej jako jeden ze sposobów rozładowania emocji w pracy aktora. Uświadomienie studentom by dbali o swój organizm w aktywny sposób.

2. Pomoc w dobraniu i znaleznieniu sportu indywidualnie według potrzeb w zależności od predyspozycji studenta.

3. Wykorzystanie narzedzia FMS ( Functional movement screen ) do poprawy mobilności, stabilności i funkcji w pracy ze studentami.

4. Wykorzystanie technik relaksacyjnych do pracy nad rozładowaniem emocji i próba skupienia się przed pracą aktora. Techniki Jacobsona, J.H. Schultza.

5. Prowadzenie zajęć ze studentami z treningu funkcjonalnego.

6. Prowadzenie zajęć ze studentami z gier sportowych: piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka.

7. Prowadzenie zajęć gimnastyczno- korekcyjno-kompensacyjncych mających na celu poprawienie prawidłowych wzorców ruchowych.

8. Omówienie i przedstawienie prawidłowych wzorców ruchowych w klubie sportowym, siłowni, pływalni.

9. Prowadzenie zajęć fitness na sali oraz zajęcia na świeżym powietrzu.

10. Prowadzenie zajęć rozciągających, rozluźniających przy pomocy prostych narzędzi.

11. Uświadomienie studentom jaki wpływ mają nawyki żywieniowe na organizm. Warsztaty dietetyczne.

12. Edukacja studentów z zakresu nastawienia psychologii sportu i motywacja do działania.

13. Omówienie mechanizmów regeneracyjnych w organiźmie.

14. Wspólne obozy rekreacyjno - sportowe w różnych porach roku: nad jeziorem, w górach, nad morzem.

Metody dydaktyczne:

Metody reproduktywne ( odtwórcze ) – zadania ściśle określone przez nauczyciela. Metody proaktywne (modyfikacyjne ) – zadania częściowo określone, które studenci wykonują w miarę samodzielnie

Metoda bezpośredniej celowości ruchu

Metody kreatywne ( twórcze ) – zadania problemowe. Wymagające pełnej samodzielności inwencji twórczej studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 14:45 - 16:15, (sala nieznana)
Krystian Biłko 20/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)