Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Taniec współczesny WSL/ATL/TW-L
WSL ćwiczenia (WSL-cw) semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
wymagania techniczne akustycy: nagłośnienie
Literatura:

- Barba E., Savarese N., Sekretna Sztuka Aktora, Wrocław 2005

- Iyengar B. K. S., Joga, PWN 1990

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- K_W06: ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

W zakresie umiejętności (U) student:

- K_U01: używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

- K_U04: posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

- K_U06: posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

- K_U07: stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

- SATL_U03: opanował ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- K_K05: świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają: frekwencja, zaangażowanie, znajomość ćwiczeń poznanych na zajęciach, wykonanie przydzielonych zadań, sposób oraz forma wykorzystania poznanej wiedzy teoretycznej i praktycznej do zrealizowania indywidualnej lub grupowej pracy twórczej.

Zakres tematów:

Nauka układów ruchowych w technice tańca współczesnego o różnej skali trudności z elementami ćwiczeń poznanych podczas semestru pierwszego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce - tworzenie krótkich form choreograficznych z wykorzystaniem poznanych metod.

Metody dydaktyczne:

- Technika tańca współczesnego

- Techniki rozciągania ciała

- Elementy improwizacji tanecznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Graczyk 10/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.