Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)

Informacje o programie studiów

Kod: WA/A/1212
Nazwa: Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 4,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Aktorstwo wg KRK (od 2012 r.)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Aktorstwo wg standardów (do 2012 r)
Aktorstwo, ogólnoakademicki
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Kierunek Aktorstwo (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Kierunek Aktorstwo (od 2008/09 do 2018/19-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Egzamin praktyczny składa się z trzech etapów, w trakcie którego – podczas dwóch pierwszych etapów - ocenia się umiejętność interpretacji wybranych utworów, w pięciu kategoriach (wiersz klasyczny, wiersz współczesny, proza klasyczna, proza współczesna, monolog z dramatu). Etap III składa się z dwóch części: egzaminu rytmiczno-ruchowego, sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną, a także egzaminu aktorskiego, w dwóch częściach: praktycznej, sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo (warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie); teoretycznej, sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi. Etap I i II oceniane są w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny (eliminujący z procesu rekrutacji). O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunku aktorstwo decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie etapu III.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • dyplom magistra sztuki na kierunku aktorstwo
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)