Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Fakutety i seminaria WOT/M rok II semestr zimowy 2022/23 WOTM2-FS-2022/23-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
WOT/M/Grz
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat osoby i twórczości Jerzego Grzegorzewskiego – wszechstronnego artysty teatru: reżysera, scenografa i dramaturga, dyrektora-wizjonera, jednej z najciekawszych indywidualności polskiego teatru drugiej połowy XX i początku XXI wieku; i zapoznają się z zachowaną dokumentacją wybranych spektakli (filmową, fotograficzną, fonograficzną). Poprzez kontakt z materiałami archiwalnymi (dokumentami pracy, dzieła, recepcji) uczą się w praktyce, jak można dokonać krytycznej rekonstrukcji dzieła teatralnego i dowiadują się, do czego może ona posłużyć. Ćwiczenia z analizy i interpretacji wybranych rozwiązań inscenizacyjnych mogą okazać się przydatne dla przyszłych krytyków i badaczy współczesnego teatru formy (i nie tylko).

Strona przedmiotu
WOT/M/LitWsp
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu:

Przekazanie studentom podstawowych informacji na temat ważnych zjawisk literatury XX i XXI wieku w kontekście kulturowym i teatralnym. Doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i ewentualnie adaptacyjnych. Wyksztalcenie umiejętności czytania kontekstowego.

Strona przedmiotu
WOT/M/SM1-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej. Zajęcia obejmuja wybór i przygotowanie tematu, rozwinięcie zagadnień z nim związanych, stworzenie bibliografii i aparatu pojęciowego, wspólne krytyczne lektury prac i wreszcie stworzenie ostatecznej wersji pracy.

Strona przedmiotu
WOT/M/F/SztWsp
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Poznanie najważniejszych wydarzeń artystycznych 2 poł. XX wieku w kontekście zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych po II wojnie światowej. Studentka/student powininni formułować merytorycznie trafne opinie na temat sztuki drugiej polowy XX w.; powininni znać podstawową szczegółową bibliografię i kolekcje tej sztuki na świecie, szczególnie największe, dostępne w internecie.

Strona przedmiotu
WOT/M/F/TK
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultatywne zajęcia monograficzne poświęcone Tadeuszowi Kantorowi i jego fascynacji Wielką Awangardą.

Tadeusz Kantor był jednym z najwszechstronniejszych i najwybitniejszych artystów XX w., bardzo głęboko wnikającym w tradycję sztuki modernizmu, a zwłaszcza awangardy francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej. Świadectwa tego można odnaleźć w jego twórczości plastycznej i scenicznej, w tekstach teoretycznych i licznych wywiadach.

Celem fakultetu nie jest jednak wskazywanie jego inspiracji (do czego artysta odnosił się niechętnie), lecz odkrywanie przyczyn tych fascynacji. Tadeusz Kantor stanie się więc przewodnikiem po labiryncie Wielkiej Awangardy, ujawniając przy tym mniej znane oblicze własnej twórczości.

Strona przedmiotu
WOT/M/KHP/TM
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnymi wymiarami praktyk międzykulturowych w teatrze: ich genezą, uwikłaniem ideologicznym, estetyką czy skutecznością symboliczną. Studenci będą mieli okazję prześledzić rozwój idei międzykulturowości w teatrze oraz sproblematyzować samą jej ideę, m. in. poprzez przyjrzenie się jej zachodnim i niezachodnim definicjom.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)