Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty fakutlatywne, obieralne i specjalności WOTL rok II semestr zimowy 2022/23 WOTL2-2022/23-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
WOT/L/PT/WP3-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas warsztatu osoby studiujące zapoznają się z metodami kreacji autorskiej wypowiedzi performatywnej, budowanej od początku, nie czerpiącej z tekstu dramatycznego. Szczególny nacisk zostanie położony na proces, jakim jest świadome kształtowanie koncepcji artystycznej.

Strona przedmiotu
WOT/L/PT/WP4-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu: Wykształcenie umiejętności reżyserskiej lektury dramatu

Strona przedmiotu
WOT/L/KHT/WtDrpis-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik dramatopisarskich. Przybliżenie warsztatu dramatopisarskiego oraz pracy nad adaptacją teatralną.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/TNarrWiz
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką obrazu we współczesnym teatrze europejskim, wyposażenie ich w narzędzia potrzebne do analizy teatru operującego innymi narzędziami budowania scenicznego świata niż słowo.

Strona przedmiotu
WOT/L/AOP/SysTr
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

- analiza różnych aspektów działania teatru w Polsce oraz definiowanie przyczyn obecnej sytuacji polskiego teatru

- rozpoznawanie cech relacji poszczególnych elementów życia teatralnego i powiązania go z polityką kulturalną.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/PBiR
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktykami i metodami badania i rozwoju publiczności.

Strona przedmiotu
WOT/L/AOP/PdstProd-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja spektakli to samo sedno pracy w teatrze. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w praktykę produkcji teatralnej, zadań realizowanych w teatrze przez producenta i kierownika produkcji. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Studenci pracują na materiałach dotyczących spektakli faktycznie zrealizowanych w ostatnich latach, próbując wcielić się w rolę producenta i kierownika produkcji wybranych tytułów. Warsztatom towarzyszy omówienie różnych aspektów pracy przy produkcji fizycznej spektaklu, m.in. roli komunikacji i relacji w zespole, współpracy z techniką teatralną, elementów zarządzania projektami, tworzenia harmonogramów i budżetów, prawa warunkującego pracę przy produkcji.

Strona przedmiotu
WOT/L/KHT/MuzwT
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat: historii muzyki w teatrze oraz różnorodnych gatunków i stylów muzyki teatralnej (opera i inne sceniczne dzieła muzyczne, teatr instrumentalny, muzyka w teatrze dramatycznym, instalacje dźwiękowe, performanse muzyczne itd.)

Strona przedmiotu
WOT/L/F/KT
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie sieci zależności i wzajemnego oddziaływania pomiędzy teatrem i kinem. Kino, postrzegane często jako najbliższy krewny oraz najważniejszy konkurent sztuki teatru pozostawiło na nim - i nadal pozostawia - olbrzymi wpływ. Jednocześnie samo bywa stale porównywane z teatrem, bazując na nim w najbardziej fundamentalnych aspektach, takich jak gra aktorska czy reżyseria. Skomplikowana relacja tych dwóch form performatywnych zostanie ujęta w perspektywie historycznej, estetycznej, a także tematycznej.

Zajęcia stanowią niezależne rozwinięcie kilku wątków zainicjowanych podczas obowiązkowego kursu Historii kina.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/EwT
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć prowadzona jest w formie konwersatorium. Polega na analizie zagadnień związanych z etyką pracy w teatrze, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dynamiki wokół ruchu #MeToo oraz krytyki instytucjonalnej badającej relacje władzy, podległości i autonomii w różnych modelach produkcji, zarządzania i kooperacji zarówno w instytucjach teatralnych, jak i szkolnictwie artystycznym. Druga cześć zajęć poświęcona jest rozwijaniu przez grupę własnej formy praktycznej odpowiedzi na analizowane problemy w postaci wypowiedzi artystycznej lub opracowania krytycznego.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)