Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty fakutlatywne, obieralne i specjalności WOTL rok II semestr letni 2022/23 WOTL2-2022/23-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-L - semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-L
WOT/L/FiTr
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu Fotografia i teatr jest zapoznanie studentek i studentów z nieopisanym jeszcze zjawiskiem fotografii teatralnej. Uczestnicy kursu mają możliwość poznania unikalnych zbiorów fotografii teatralnej od samych początków jej istnienia. Zajęcia pozwalają rozszerzyć wiedzę z dziedziny fotografii oraz teatru, uczą odczytywania nie tylko wartości estetycznych, ale także dokumentacyjnych prezentowanych ikonografii.

Strona przedmiotu
WOT/L/InstKult
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kulturą poprzez instytucje kultury organizacje ngo i podmioty nieinstytucjonalne

2. Zapoznanie z metodami prowadzenia edukacji kulturalnej

3. Zapoznanie z pracą projektową ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich

Strona przedmiotu
WOT/L/KP3
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet stanowi bezpośrednią kontynuację i rozwinięcie zajęć "Kultura popularna", koncentrując się na komiksie jako emblematycznym wytworze popkultury. Przy jego pomocy omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące całej współczesnej kultury masowej, ale także zjawiska specyficzne przede wszystkim dla medium komiksowego. Studenci zapoznają się z wybranymi wybitnymi komiksami, utworami symptomatycznymi dla tej formy, a także istotnymi tekstami krytycznymi dotyczącymi komiksu i kultury popularnej.

Strona przedmiotu
WOT/L/PdstProd-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja spektakli to samo sedno pracy w teatrze. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w praktykę produkcji teatralnej, zadań realizowanych w teatrze przez producenta i kierownika produkcji. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Studenci pracują na materiałach dotyczących spektakli faktycznie zrealizowanych w ostatnich latach, próbując wcielić się w rolę producenta i kierownika produkcji wybranych tytułów. Warsztatom towarzyszy omówienie różnych aspektów pracy przy produkcji fizycznej spektaklu, m.in. roli komunikacji i relacji w zespole, współpracy z techniką teatralną, elementów zarządzania projektami, tworzenia harmonogramów i budżetów, prawa warunkującego pracę przy produkcji.

Strona przedmiotu
WOT/L/RomantDzis
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie omawianiu najciekawszych inscenizacji dramatu romantycznego i szeroko pojętej obecności problematyki romantycznej w polskim teatrze w latach 2010 - 2023.

Wśród analizowanych przedstawień znajdą się realizacje trzech modelowych dramatów romantycznych: "Dziadów" ( "Mickiewicz. Dziady. Performance" w reż. Pawła Wodzińskiego, "Dziady" w reż. Radosława Rychcika, Michała Zadary. Eimuntasa Nekrosiusa i Mai Kleczewskiej), "Kordiana" ("Kordian" w reż. Jana Englerta i Jakuba Skrzywanka), "Nie-Boskiej komedii" ("Nie-Boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!) w reż. Moniki Strzępki), a także dramaturgii Juliusza Słowackiego ("Lilla Weneda" w reż. Michała Zadary), "Sen srebrny Salomei" w reż. Michała Zadary i Piotra Cieplaka", "Sprawa" w reż. Jerzego Jarockiego, "Aktor" w reż. Michała Zadary). Ostateczny kształt zajęć i tematów zostanie ustalony razem z uczestnikami seminarium.

Strona przedmiotu
WOT/L/WtDrpis2-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik dramatopisarskich. Przybliżenie warsztatu dramatopisarskiego oraz pracy nad adaptacją teatralną.

Strona przedmiotu
WOT/L/WP4-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest, by Studentki i Studenci nabyli umiejętność przedstawiania swoich interpretacji dzieł i dyskutowania o nich.

Celem przedmiotu jest, by Studentki i Studenci klarownie wyjaśniali własne założenia dramaturgiczne.

Celem przedmiotu jest, by Studentki i Studenci formułowali argumenty i ćwiczyli odpieranie zarzutów.

Strona przedmiotu
WOT/L/WP3-L
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas warsztatu osoby studiujące zapoznają się z metodami kreacji autorskiej wypowiedzi performatywnej, budowanej od początku, nie czerpiącej z tekstu dramatycznego. Szczególny nacisk zostanie położony na proces, jakim jest świadome kształtowanie koncepcji artystycznej.

Strona przedmiotu
WOT/L/WstPerf
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
  • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią performatyki jako dziedziny uniwersyteckiej i kulturowymi źródłami zwrotu perormatywnego, a także z najważniejszymi pojęciami, koncepcjami i metodami badań per- formatywnych. Drugim celem jest wprowadzenie do analizy współczesnych zjawisk kulturowych (zarówno z praktyki artystycznej jak i życia codziennego) z perspektywy performatywnej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)