Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęia ATL rok III semestr zimowy 2021/22 ATL4-2021/22-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-Z
WSL/ATL/JAK-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WSL konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i konwersatorium, podczas których nastąpi doskonalenie czterech sprawności językowych w celu opanowania ich na poziomie B2+, pozyskanie wiedzy w zakresie specjalistycznego słownictwa zawodowego związanego z profilem studiów (leksyka dotycząca słownictwa teatralnego ze szczególnym uwzględnieniem aktorstwa teatru lalek) oraz nabywanie umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych w celu świadomego i krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy.

Kontynuacja cyklu z roku I.

Strona przedmiotu
WSL/ATL/Psych-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSL/ATL/SWMww
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WSL wykład ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć przewidziane jest zwiedzanie wybranych wystaw sztuki dawnej i współczesnej, które będą mieć miejsce w bieżącym roku akademickim w Białymstoku (przede wszystkim w Galerii Arsenał, ale także np. w Muzeum Podlaskim) oraz Warszawie (Muzeum Narodowe i ewentualnie inne instytucje wystawiennicze – w zależności od programów wystaw i woli studentów), a także wycieczki po mieście pozwalające zrozumieć jego złożoność, złożoność zawartych w nim treści natury estetycznej i ideowej. Istotą zajęć będzie dyskusja nad wystawami, wybranymi dziełami, zjawiskami itp.

Strona przedmiotu
WSL/ATL/TWT
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat przemian w postrzeganiu i uprawianiu teatru w XIX i XX wieku i ich społeczno-kulturowych uwarunkowań; a także – dzięki orientacji w stylach, stylistykach etc. – zdobycie podstawowych umiejętności analizy i interpretacji dzieła teatralnego.

Strona przedmiotu
WSL/ATL/WZzEE-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WSL - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom głównych kategorii etycznych jako narzędzi opisu i oceny działań moralnych oraz

podstawowych kategorii estetycznych jako narzędzi wartościowania estetycznego. Na tej podstawie ukazany zostanie wpływ

wartościowania etycznego i wartościowania estetycznego na postrzeganie świata oraz na kształtowanie się relacji międzyludzkich.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)