Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty faktulatywne AD i AW rok III semestr zimowy 2021/22 A3-2021/22-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-Z
WA/A/AIP-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA wykład z ćwiczeniami - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interpretacja piosenki. Wprowadzenie studenta w historię piosenki. Czym jest.

Jak powinna być przez aktora prowadzona.

Zadanie pracy, stworzenie krótkiej historii na temat śpiewanej piosenki.

Opis zagadnienia tematu utworu, krótka charakterystyka postaci, którą tworzy. Możliwość nagrania studyjnego i/lub stworzenie teledysku.

Strona przedmiotu
WA/A/KL3-R3-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia dotyczące utrwalania i automatyzowania prawidłowej artykulacji głosek, grup głoskowych w izolacji oraz w różnych kontekstach artykulacyjnych, a także w tekstach czytanych, mówionych, śpiewanych.

Panowanie nad sprawnością narządów mowy.

Budowanie świadomości ortofonicznej.

Strona przedmiotu
WA/A/NUW-R3-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe zasady i warunki do pracy w studio nagraniowym oraz zastosowanie ich w praktyce do nagrań utworów wokalnych a także lektorskich. Zajęcia odbywają się w studio nagraniowym w grupach 3-osbowych.

Strona przedmiotu
WA/A/PrAk-R3-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci pracują wspólnie z akompaniatorem nad przygotowaniem utworów z gatunku piosenki. Ponieważ występuje tu wiele styli i gatunków muzycznych (np. rock, pop, swing, samba, bossa nova itp.) każdy z nich wymaga czasu do zapoznania i analizy formalnej. Praca polega na dokładnym poznaniu linii melodycznej, harmonii utworu, rytmiki i zmian dynamicznych i agogicznych. Ponadto analizowane są ogólne cechy i specyfikę danego gatunku i wynikające z niego różnice w frazowaniu, konstruowaniu formy, narracji utworu. Na tej podstawie budowana jest rola i postać podczas zajęć "Style muzyczne" razem z profesorem prowadzącym.

Strona przedmiotu
WA/A/RD-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza i świadome rozczytanie utworu dramatycznego jako fundamentu do dalszych działań artystycznych.

Strona przedmiotu
WA/A/S-R3-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA wykład z ćwiczeniami - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

• Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych aktorowi do pracy z mikrofonem

• Przedstawienie specyfiki pracy w studiu nagraniowym

• Praktyka mikrofonowa poprzez realizację różnego rodzaju nagrań

• Prezentacja różnorodności zadań aktora w pracy z mikrofonem

• Właściwe używanie głosu i artykulacji w zależności od konwencji nagrania

• Rozwijanie plastyki głosu i artykulacji niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań mikrofonach wymagających oddania charakterystyczności postaci

• Budowanie postaci w planie radiowym oraz realizacja nagrań scen wieloosobowych

Strona przedmiotu
WA/A/F/St3-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja zajęć z drugiego roku STEP 2, zajęcia warsztatowe dla studentów znających podstawy i bardziej skomplikowane kombinacje na poziomie podstawowym i średniozaawansowany mające na celu doskonalenie techniki, dalszy rozwój i podnoszenie poziomu wykonawczego

Strona przedmiotu
WA/A/TiDW-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studiujących z wybranymi, istotnymi dziełami teatru/sztuk performatywnych, stworzonymi po roku 2000, pod kątem analizy zastosowanych w nich strategii aktorskich oraz wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia integrującego perspektywę analityczną i praktyczną - rozmowie o spektaklach towarzyszyć będzie praca nad autorskimi wypowiedziami performatywnymi studentek i studentów.

Strona przedmiotu
WA/A/WInt-Z
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
  • WA ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)