Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na fakulety AD i AiW rok I A1-2021/22-L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - semsetr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
WA/A/TA-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z Techniki Alexandra uczą wykorzystania świadomości, myśli i intencji do lepszego kontaktu oraz panowania nad własnym organizmem i jego możliwościami psychofizycznymi z jednoczesnym zachowaniem pełnej uważności w stosunku do otoczenia.

Zasady Techniki Alexandra wprowadzane są w celu lepszego "władania" sobą, to znaczy takiego reagowania na bodźce z zewnątrz i wykonywania zamierzonych aktywności, które nie tylko nie nadwerężają organizmu, ale wykorzystują jego pełen potencjał.

W rezultacie sprowadza się to nabywania umiejetności eliminowania zbędnych napięć i usztywnień, radzenia sobie z dyskomfortem i bólem i przywracania możliwie optymalnych warunków funkcjonowania organizmu w danych okolicznościach. Efektem wykorzystywania tych umiejętności jest nabywanie coraz lepszego kontaktu ze sobą i swoim ciałem, większa świadomość psychofizyczna oraz coraz lepsze umiejętności panowania i wykorzystywania swoich możliwości psychofizycznych.

Strona przedmiotu
WA/A/SzS-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

•Walka wszelkimi rodzajami broni białej z uwzględnieniem zwyczajów danych epok oraz uwarunkowań literatury dramatycznej

•Wyrobienie sprawności fizycznej, koncentracji, koordynacji ruchowej, poczucia rytmu, reagowania (refleks).

•Umiejętności zakomponowania ciała w przestrzeni scenicznej,

•Wyrobienie świadomości wyrazu scenicznego oraz posługiwania się formą teatralną

•wyrobienie umiejętności współpracy z partnerem oraz pracy w grupie

•Nauka używania elementów rynsztunku i kostiumu mających związek obyczajowy z fechtunkiem. Nauczanie ruchów obyczajowych związanych z obyczajami wojskowymi.

•Obnażanie broni, przysięgi i saluty za pomocą broni, posługiwanie się peleryną i krótkim płaszczem podczas walki.

•Umiejętność technicznego ułożenia i wykonania walki scenicznej.

Strona przedmiotu
WA/A/St1-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zajęcia warsztatowe ze stepowania, poznanie sposobów uderzania, podstawowych kroków i elementarnych kombinacji. poziom podstawowy dla początkujących.

- Doskonalenie koordynacji rytmiczno-ruchowej i balansu ciała

- Rozwijanie muzykalności, podzielności uwagi, dyscypliny rytmicznej i kontroli własnego ciała

Strona przedmiotu
WA/A/PPO
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WA/A/PzGP-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie i utrwalenie u studentów prawidłowej emisji głosu, która jest ważnym elementem wizerunku zawodowego – i szerzej – procesu komunikatywnego. Ponadto, w ramach przedmiotu poruszane będą zagadnienia mające za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania zawodu w obszarze aktorstwa głosowego (voice acting) – niezbędnego w teatrze radiowym czy dubbingu.

Strona przedmiotu
WA/A/Poet-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dzielą się na dwie części. Pierwszy etap wprowadza podstawowe terminy z zakresu poetyki dzieła literackiego. Taka perspektywa otwiera przestrzeń rodzaju, gatunku i typu. Pojawiają się tu m.in. kategorie: narracja, dialog, monolog, świat przedstawiony, tryb językowej i metajęzykowej wypowiedzi. Drugi etap wyznaczają rozmaite plany liryki: stylistyka, wersologia, genologia. Egzemplifikację stanowi analiza wierszy wybranych w dyskusji ze studentami.

Strona przedmiotu
WA/A/HTF-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na wspólnym oglądaniu, analizowaniu i interpretowaniu wybranych spektakli, które wykorzystuję rozmaite rozwiązania formalne, czyniąc z nich autonomiczną istotę dzieła. Są to działania fizyczne, ruchowe, taneczne, wokalne i plastyczne, niekiedy oparte na założeniach teoretycznych, sformułowanych przez twórców w formie manifestów i tekstów programowych. Dyskusji towarzyszą elementy wykładu, naświetlającego konteksty historyczne i estetyczne dzieł.

Strona przedmiotu
WA/A/F/FT-L
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
  • WA - dydaktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przy pomocy narzędzi teatralnych odkrywanie przestrzeni znaczeniowej słowa teatr.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)