Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WR rok I sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Reżyserii)

Jednostka: Kierunek Reżyserii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WR rok I sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2015/16-Z - semestr zimowy 2015/16
2015/16-L - semestr letni 2015/16
2016/17-Z - semestr zimowy 2016/2017
2016/17-L - semestr letni 2016/2017
2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2015/16-Z 2015/16-L 2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
WR/PO/AnT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są prowadzone co dwa tygodnie, na przestrzeni jednego semestru.

Ma to być swoista symulacja prób czytanych. Trening dla studentów reżyserii, przed czekającą ich nieuchronnie konfrontacją z aktorami.

Te zajęcia-spotkania-próby mają dwa równoległe, równie istotne wątki.

Ćwiczenia

Strona przedmiotu
WR/R/CTD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR konwersatorium - godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze konwersatorium poświęcone są analizie i interpretacji wybranych tekstów dramatycznych, które w procesie głębokiej i wnikliwej lektury, nazwijmy to: hermeneutycznej, mają odsłonić możliwą mnogość znaczeń i sensów. Służy temu perspektywa nie tyle reżysera, co dramaturga, kierownika literackiego, historyka teatru i dramatu. Oznacza to, że dyskutowany tekst odsłania swoje warstwy i poziomy poprzez docieranie do kontekstów literackich, historycznych, kulturowych, religijnych, mitologicznych. Traktowany jest jako pewnego rodzaju zagadka, którą trzeba rozszyfrować.

Strona przedmiotu
WR/PO/HistFiloz-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć jest prezentacja podstawowych nurtów i problemów filozofii europejskiej w ich historycznym porządku. Szczególny nacisk został położony na te grupy zagadnień, które korespondują z szeroko rozumianą problematyką teatru i dramatu europejskiego, stanowią ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczają narzędzi do ich zrozumienia i analizy

Strona przedmiotu
WR/PO/HistLit1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z przykładowymi tekstami literackimi z różnych epok w ich kontekstach kulturowych (np. filozofia, sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film)

Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich z różnych epok za pomocą rożnych technik interpretacyjnych

Wykształcenie umiejętności dostrzegania potencjału dramatycznego w rożnych tekstach literackich.

Zajęcia obejmują kurs historii literatury od średniowiecza do czasów współczesnych (z antecedencjami starożytnymi). W ich trakcie zostają zaprezentowane najważniejsze postaci, prądy, idee w literaturze powszechnej. Wszystkie omawiane teksty zostają usytuowane na szerokim tle kulturowym (historia, filozofia, nauka, sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film). Podczas zajęć wykorzystywane są różne metodologie interpretacyjne. Literatura jest ujmowana zarówno na sposób diachroniczny, jak i synchroniczny i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad problemami współczesności.

Wykład

Strona przedmiotu
WR/PO/HistSzt2-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR/PO/KlasDram-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem obejmujących dwa semestry zajęć jest zaprezentowanie utworów należących do kanonu światowego dramatu. W trakcie zajęć będą omawiane utwory hiszpańskie, francuskie, włoskie, skandynawskie, angielskie i amerykańskie. Za każdym razem dramat będzie osadzony na tle epoki oraz twórczości danego autora.

Strona przedmiotu
WR/PO/LAng-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
 • WR lektorat - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR lektorat - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie umiejętności języka angielskiego zdobytych podczas studiów licencjackich; przypomnienie i utrwalenie struktur gramatycznych i słownictwa, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych; szczególny nacisk kładziony będzie na zagadnienia teatralno-filmowe.

Strona przedmiotu
WR/PS1-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki projektowania scenografii teatralnej.

Podniesienie poziomu świadomości roli komunikatu wizualnego w spektaklu.

Umiejętność transponowania założonych idei/myśli na obraz/znak/metaforę oraz konsekwentnego kreowania świata przedstawionego.

Umiejętność efektywnej i twórczej komunikacji ze scenografem.

Umiejętność czytania języka scenograficznego: planów sceny, wizualizacji, projektów, makiet.

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/PPD-L brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez3(k) brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WR ćwiczenia - 105 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student musi potrafić skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia.

Student musi potrafić projektować przestrzeń sceniczną posługując się plastyką, oprawą świetlną, oprawą muzyczną, techniką teatralną.

Student musi potrafić posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

Student musi formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez4(k) brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WR ćwiczenia - 105 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adaptacja literatury, język metafory teatralnej, poznanie rożnych konwencji i języków teatralnych. Student powinien stosować techniki myślenia twórczego w oparciu o własną wrażliwość i wyobraźnię. Student powinien zaprojektować przestrzeń sceniczną z wykorzystaniem światła i muzyki.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PO/TradAnt-L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone tradycji antycznej bazują z jednej strony na antyku grecko-rzymskim (od Homera do upadku Konstantynopola), z drugiej zaś na jego recepcji w epokach późniejszych, od średniowiecza do współczesności. Tak szeroko zarysowany zakres tematów zmusza oczywiście do wyboru egzemplarycznych problemów, które częściowo zostaną zaproponowane przez prowadzącego, częściowo przez uczestników zajęć. Uzupełnieniem programu będą projekcje oraz co najmniej dwa wyjścia do teatrów warszawskich na spektakle związane z tradycją antyczną.

Strona przedmiotu
WR/R/WF brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2015/16
 • WR ćwiczenia - godzin
semestr letni 2015/16
 • WR ćwiczenia - godzin
semestr zimowy 2016/2017
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2016/2017
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2017/18
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studenta do aktywności ruchowej. Nauczenie go prawidłowych wzorców ruchowych. Zaszczepienie zasad o zdrowym trybie życia dotyczącym sfery mentalnej, ruchowej, odżywiania oraz regeneracji. Przedstawienie mocnych stron studenta w zakresie ruchowym. Skorygowanie wad postawy. Wyrabianie zdrowych nawyków ruchowych. Poznanie elementów ćwiczeń gimnastycznych i doskonalenie ich. Poprawa mobilności ciała. Rozwijanie koordynacji psycho - ruchowej. Uruchomienie orientacji i wyobraźni przestrzenno – ruchowej. Student ma znać ćwiczenia i techniki. Poznać wiedzę, która pozwoli i ułatwi mu odnalezienie się na rynku pracy artystycznej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)