Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WR rok II sem. 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Reżyserii)

Jednostka: Kierunek Reżyserii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WR rok II sem. 3
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2023/24-Z
WR/D-Z brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2020/21
 • WR warsztat - 15 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR warsztat - 15 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR warsztat - 15 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR warsztat - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wsparcie dramaturgiczne to niezbędny element rozpoznania właściwej natury procesu twórczego w teatrze oraz nauka pracy zespołowej, rozbudzania różnych obszarów wrażliwości.

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/PO/HistLit2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z przykładowymi tekstami literackimi z różnych epok w ich kontekstach kulturowych (np. filozofia, sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film)

Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich z różnych epok za pomocą rożnych technik interpretacyjnych

Wykształcenie umiejętności dostrzegania potencjału dramatycznego w rożnych tekstach literackich

Doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze

Wykład

Strona przedmiotu
WR/IA-L brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR warsztat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pod kierunkiem prowadzącego biorą aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, grach improwizacyjnych, w trakcie których przyswajają wiedzę na temat improwizacji teatralnej

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/PO/LAng2-Z brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR - dydaktyka - godzin
semestr letni 2017/18
 • WR lektorat - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR - dydaktyka - godzin
semestr letni 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR lektorat - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR lektorat - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR/PO/POWI brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WR konwersatorium - 15 godzin
semestr letni 2020/21
 • WR konwersatorium - 15 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WR konwersatorium - 15 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR konwersatorium - 15 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim z uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów..

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu, improzwizacji. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych.

Strona przedmiotu
WR/PS2-Z brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR warsztat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki projektowania scenografii teatralnej.

Podniesienie poziomu świadomości roli komunikatu wizualnego w spektaklu.

Umiejętność transponowania założonych idei/myśli na obraz/znak/metaforę oraz konsekwentnego kreowania świata przedstawionego.

Umiejętność efektywnej i twórczej komunikacji ze scenografem.

Umiejętność czytania języka scenograficznego: planów sceny, wizualizacji, projektów, makiet.

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez5(k) brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te służą przekazywaniu studentom wiedzy i umiejętności warsztatowych pracy reżysera teatralnego oraz rozwijaniu przez studentów tychże umiejętności w związku z kolejnymi, dość samodzielnymi, etapami pracy nad przygotowaniem spektaklu teatralnego.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/PR/SemRez6(k) brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR seminarium - 105 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR seminarium - 120 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR seminarium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czytanie Szekspira, rozumienie epoki szekspirowskiej. Interpretacja tekstu, psychologiczna analiza bohatera szekspirowskiego. Indywidualna, twórcza adaptacja tekstu, realizacja sceny dramatycznej. Rozumienie różnych konwencji teatralnych, posługiwanie się metaforą.

Seminarium

Strona przedmiotu
WR/S brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębiona analiza Makbeta Williama Shakespeare’a, obejmująca genezę, konstrukcję, interpretację oraz przekłady dramatu.

Wykład

Strona przedmiotu
WR/PR/SwT-Z brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WR ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR warsztat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przygotowanie do zaprojektowania i wdrożenia koncepcji świateł do spektaklu teatralnego

Warsztat

Strona przedmiotu
WR/R/TiKRos-Z brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR/PO/TB1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2020/21
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WR wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WR wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udoskonalenie umiejętności analizy tekstu dramatycznego i sposobów wykorzystania wniosków z takiej analizy do stworzenia pomysłu inscenizacyjnego; kształtowanie umiejętności „myślenia formą”. Poznanie podstawowego kanonu utworów dramatycznych o tematyce biblijnej wraz z tradycją ich inscenizacji. Uświadomienie studentom konieczności konfrontowania zapisu literackiego z zapisem biblijnym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)