Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WOT/M rok II sem. 4 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Wiedzy o Teatrze)

Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WOT/M rok II sem. 4
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L 2023/24-L
WOT/M/GTP/CKD-L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma zajęć: konwersatorium

Celem zajęć jest prezentacja twórczości wybitnych dramaturgów z różnych epok i różnych kręgów kulturowych. Zajęcia mają charakter monograficzny - poświęcone są utworom wybranych pisarzy. Wśród omawianych tekstów pojawiają się zarówno te najbardziej znane, jak i te nieco już dziś zapomniane - by pokazać ewolucję twórczą klasyków światowego dramatu.

Strona przedmiotu
WOT/M/GTP/HistNow brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

cel przedmiotu: Uzyskać dobrą orientację w epoce Nowoczesności, jej głównych miejscach, postaciach i dziełach

Strona przedmiotu
WOT/M/PgTr4 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/PerfwZP2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny:

Przedstawienie studentom sposobów wykorzystania strategii metodologicznych performatyki w interpretacji zjawisk życia publicznego.

Cele szczegółowe:

1. Przekazanie umiejętności przeprowadzenia pogłębionej analizy bieżących i historycznych zjawisk życia publicznego.

2. Przedstawienie performatyki jako jednej ze współczesnych nauk społecznych.

3. Wskazanie miejsc, w których osiągnięcia performatyki uzupełniają ustalenia innych nauk społecznych lub wchodzą z nimi w dyskusję.

Strona przedmiotu
WOT/M/GTP/PwK brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma zajęć: ćwiczenia/konwersatorium

Zajęcia mają pogłębić wiedzę studentów na temat psychoanalizy jako jednej z kluczowych idei humanistycznych, a także istotnej praktyki terapeutycznej w XX wieku. Po odbyciu kursu uczestnicy powinni dostrzegać specyfikę poszczególnych nurtów psychoanalitycznych oraz wskazywać i opisywać zależności między rozwojem koncepcji Freudowskich a przemianami w XX-wiecznej sztuce, filozofii czy antropologii kultury.

Strona przedmiotu
WOT/M/SM2-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje studentów do napisania pracy magisterskiej. Zajęcia obejmuja wybór i przygotowanie tematu, rozwinięcie zagadnień z nim związanych, stworzenie bibliografii i aparatu pojęciowego, wspólne krytyczne lektury prac i wreszcie stworzenie ostatecznej wersji pracy.

Strona przedmiotu
WOT/M/SM2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/SM3 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/SocSzt brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu socjologia sztuki jest:

- poznanie podstawowych pojęć z zakresu dyscypliny socjologia sztuki i socjologia teatru;

- uświadomienie sposobów funkcjonowania sztuki i teatru jako elementów życia społecznego;

- uwrażliwienie na zagadnienie społeczeństwa i jego przemian jako przedmiotu teatru i sztuki;

- ukazanie teatru i sztuki jako narzędzi tworzenia i przemiany wspólnoty;

- poznanie współczesnych praktyk artystyczno-społecznych;

- wykorzystywanie wiedzy socjologicznej do diagnozowania problemów teatru i sztuki;

- zapoznanie z wybranymi badaniami w Polsce i na świecie;

Strona przedmiotu
WOT/M/TrMas2-L brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT seminarium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma zajęć: seminarium

Cele przedmiotu

1. Przedstawić historyczne i współczesne formy widowisk masowych

2. Wyjaśnić uwarunkowania historyczne i polityczne widowisk masowych

3. Omówić główne pisma estetyczne odnoszące się do organizacji widowisk masowych

4. Ukazać oddziaływanie teatru masowego na życie społeczne

Strona przedmiotu
WOT/M/TrMas0 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/GTP/TwPis brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest: przekazanie wiedzy na temat różnych stylów współczesnej polszczyzny; przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad i form retorycznych; przybliżenie studentom warsztatu pisarskiego i oratorskiego; opanowanie przez studentów różnych technik pisarskich; przećwiczenie ze studentami różnych form pisarskich i formuł stylistycznych;

Strona przedmiotu
WOT/M/PT/WarPr2-L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie nowych form teatru dokumentalnego. Studenci opanują podstawowe umiejętności związane z tworzeniem spektakli w technice „devising”. Poznają też inne strategie i metody wykorzystywane podczas tworzenia prac performatywnych. Wezmą udział w procesie grupowego tworzenia spektaklu.

Ćwiczenia warsztatowe – zajęcia grupowe oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się technikami devising i Real-Time Composition w obszarze teatru dokumentalnego oraz właściwą techniką i technologią w trakcie ich realizacji.

Strona przedmiotu
WOT/M/PT/WarPr3-L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom najistotniejszych informacji na temat pracy kuratora teatralnego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Kilka początkowych spotkań poświęconych zostanie kwestiom teoretycznym, istotą cyklu jest jednak przygotowanie przez każdego studenta własnego projektu kuratorskiego, a w sprzyjających okolicznościach - zrealizowanie go w praktyce.

Strona przedmiotu
WOT/M/PT/WarPr4-L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat poświęcony jest praktycznym metodom, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotny społecznie temat reprezentacji wielokulturowości.

Strona przedmiotu
WOT/M/WarPrA-L brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z praktycznymi metodami, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotne społecznie tematy, nie porzucając jednocześnie refleksji estetycznej i namysłu nad formą.

Strona przedmiotu
WOT/M/WarPrB-L brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z praktycznymi metodami, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotne społecznie tematy, nie porzucając jednocześnie refleksji estetycznej i namysłu nad formą.

Strona przedmiotu
WOT/M/WarRez-L brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/WspZTr4-L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Forma zajęć: konwersatorium

Cel ogólny: znajomość najważniejszych i nowych trendów w teatrze polskim i europejskim, znajomość bieżącego repertuaru teatralnego, umiejętność analizy dzieła teatralnego

Cele operacyjne:

- zapoznać się z najważniejszymi twórcami teatralnymi

- opisać współczesne strategie reżyserskie

- poruszać się po interdyscyplinarnym obszarze sztuk performatywnych

Strona przedmiotu
WOT/M/AOP/WspM brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/M/ZInst3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 15 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 15 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 15 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - 15 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT konwersatorium - 15 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 15 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom działalności instytucji zajmującej się sztukami wizualnymi: misji, zadań, praktyk z zakresu zarządzania, z dodatkowym uwzględnieniem zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną instytucji. Studenci poznają przykłady rozwiązań stosowanych do zarządzania pracą zespołową przy realizacji projektów.

Strona przedmiotu
WOT/M/ZInst4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 15 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT wykład - 15 godzin
semestr letni 2019/20
 • WOT wykład - 15 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny/ćwiczenia - 15 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT konwersatorium - 15 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 15 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami kultury, zapoznanie ich z otoczeniem poprzez zmapowanie instytucji oraz modeli i strategii zarządzania instytucjami kultury.

C2 Przedstawienie podstawowych działań w zarządzaniu podejmowanych przez instytucje (na konkretnych przykładach) oraz scharakteryzowanie podstawowych obszarów ryzyka w działalności instytucji.

C3 Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej przywództwa / leadership przydatnej w pracy na różnych stanowiskach zarówno w instytucjach jak i w międzynarodowych projektach.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)