Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety WOT/L (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kierunek Wiedzy o Teatrze)

Jednostka: Kierunek Wiedzy o Teatrze Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety WOT/L
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - semestr letni 2016/2017
2017/18-L - semestr letni 2017/18
2018/19-Z - semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - semestr letni 2018/19
2019/20-Z - semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - semestr letni 2019/20
2020/21-Z - semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - semestr letni 2020/21
2021/22-Z - semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - semsetr letni 2021/22
2022/23-Z - semestr zimowy 2022/23
2022/23-L - semestr letni 2022/23
2023/24-Z - semestr zimowy 2023/24
2023/24-L - semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2022/23-L 2023/24-Z 2023/24-L
WOT/L/EwT brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć prowadzona jest w formie konwersatorium. Polega na analizie zagadnień związanych z etyką pracy w teatrze, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dynamiki wokół ruchu #MeToo oraz krytyki instytucjonalnej badającej relacje władzy, podległości i autonomii w różnych modelach produkcji, zarządzania i kooperacji zarówno w instytucjach teatralnych, jak i szkolnictwie artystycznym. Druga cześć zajęć poświęcona jest rozwijaniu przez grupę własnej formy praktycznej odpowiedzi na analizowane problemy w postaci wypowiedzi artystycznej lub opracowania krytycznego.

Strona przedmiotu
WOT/L/FiTr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu Fotografia i teatr jest zapoznanie studentek i studentów z nieopisanym jeszcze zjawiskiem fotografii teatralnej. Uczestnicy kursu mają możliwość poznania unikalnych zbiorów fotografii teatralnej od samych początków jej istnienia. Zajęcia pozwalają rozszerzyć wiedzę z dziedziny fotografii oraz teatru, uczą odczytywania nie tylko wartości estetycznych, ale także dokumentacyjnych prezentowanych ikonografii.

Strona przedmiotu
WOT/L/F/Grzeg brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaprezentowanie Jerzego Grzegorzewskiego jako wszechstronnego artystę teatru: reżysera, scenografa i dramaturga (działającego na pograniczu teatru dramatycznego i teatru formy), a także skutecznego dyrektora instytucji kultury.

Strona przedmiotu
WOT/L/HistScen brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet uzupełnia wiedzę na temat teatru europejskiego i polskiego XIX, XX i XXI w..

Tematem cyklu są przełomowe zjawiska w historii scenografii w kontekście sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Prowadząca fakultet zakłada modyfikację programu adekwatnie do potrzeb studentów.

Strona przedmiotu
WOT/L/KT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie sieci zależności i wzajemnego oddziaływania pomiędzy teatrem i kinem. Kino, postrzegane często jako najbliższy krewny oraz najważniejszy konkurent sztuki teatru pozostawiło na nim - i nadal pozostawia - olbrzymi wpływ. Jednocześnie samo bywa stale porównywane z teatrem, bazując na nim w najbardziej fundamentalnych aspektach, takich jak gra aktorska czy reżyseria. Skomplikowana relacja tych dwóch form performatywnych zostanie ujęta w perspektywie historycznej, estetycznej, a także tematycznej.

Zajęcia stanowią niezależne rozwinięcie kilku wątków zainicjowanych podczas obowiązkowego kursu Historii kina.

Strona przedmiotu
WOT/L/Puz brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone burzliwemu życiorysowi wybitnego krytyka teatralnego Konstantego Puzyny (1929-1989) będą łączyły elementy wykładu z warsztatem biografki/biografa opartym na narzędziach reporterskich.

Nazywany najlepszym polskim krytykiem teatralnym, Konstanty Puzyna urodził się w zamożnej ziemiańskiej rodzinie. Jego baśniowe dzieciństwo przerwała II wojna światowa, zaś lata kariery przypadły na okres PRL-u, w którym szlachectwem chwalić się nie wypadało. Kilka gwałtownych zmian ustrojowych, instytucjonalnych i życiowych dzieli życie tego krytyka na fragmenty, które czasem trudno poskładać w całość.

Zajęcia będą łączyły w sobie część wykładową, będącą próbą przyjrzenia się fragmentom życiorysu krytyka, czytanym na tle przekształceń polskiej krytyki teatralnej. Jednocześnie wykład uzupełniony zostanie o elementy warsztatu. Jego celem będzie zapoznanie uczestników z narzędziami biografistyki, a co za tym idzie sposobami badania teatralnej (i nie tylko teatralnej) przeszłości.

Strona przedmiotu
WOT/L/KP3 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet stanowi bezpośrednią kontynuację i rozwinięcie zajęć "Kultura popularna", koncentrując się na komiksie jako emblematycznym wytworze popkultury. Przy jego pomocy omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące całej współczesnej kultury masowej, ale także zjawiska specyficzne przede wszystkim dla medium komiksowego. Studenci zapoznają się z wybranymi wybitnymi komiksami, utworami symptomatycznymi dla tej formy, a także istotnymi tekstami krytycznymi dotyczącymi komiksu i kultury popularnej.

Strona przedmiotu
WOT/L/MW brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2019/20
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT warsztat - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma zaznajomić studentów z techniką maski:

- zapoznać z rodzajami masek teatralnych;

- zaznajomić z techniką produkcji masek skórzanych;

- uświadomić różnice w grze aktora z maską i bez maski;

- nauczyć zasad posługiwania się maską neutralną;

- dostarczyć wiedzy na temat podstawowych postaci i masek commedii dell'arte oraz podstawowych pojęć z tym związanych.

- stworzyć warunki do spróbowania improwizacji indywidualnej i zbiorowej.

Strona przedmiotu
WOT/L/OTMdTR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/PolEstTr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2016/2017
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr letni 2017/18
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT - dydaktyka - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studiujących z wybranymi współczesnymi formami teatru politycznego (na przykładzie Polski, Europy i USA).

Szerokie zdefiniowanie pojęcia „polityczności” we współczesnych sztukach scenicznych.

Przedstawienie związku pomiędzy heterogenicznymi strategiami polityczności a formą i estetyką dzieła scenicznego.

Strona przedmiotu
WOT/L/PSAwSzPerf brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekty partycypacyjne / angażujące stanowią coraz silniejszy nurt sztuk performatywnych w Polsce i w Europie. Kolejni twórcy_czynie wywodzący się z różnorodnych tradycji społeczno-artystycznych zapraszają do współpracy społeczności i prowokują publiczność do aktywnego współtworzenia spektakli teatralnych czy performansów. U podstaw tego typu praktyk stoi wiara w transformacyjną moc sztuki i marzenie o powołaniu do życia „realnych utopii”, które prototypują bardziej etyczne, inkluzywne oraz oparte na empatii wspólnoty.

Strona przedmiotu
WOT/L/RomantDzis brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2022/23
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie omawianiu najciekawszych inscenizacji dramatu romantycznego i szeroko pojętej obecności problematyki romantycznej w polskim teatrze w latach 2010 - 2023.

Wśród analizowanych przedstawień znajdą się realizacje trzech modelowych dramatów romantycznych: "Dziadów" ( "Mickiewicz. Dziady. Performance" w reż. Pawła Wodzińskiego, "Dziady" w reż. Radosława Rychcika, Michała Zadary. Eimuntasa Nekrosiusa i Mai Kleczewskiej), "Kordiana" ("Kordian" w reż. Jana Englerta i Jakuba Skrzywanka), "Nie-Boskiej komedii" ("Nie-Boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!) w reż. Moniki Strzępki), a także dramaturgii Juliusza Słowackiego ("Lilla Weneda" w reż. Michała Zadary), "Sen srebrny Salomei" w reż. Michała Zadary i Piotra Cieplaka", "Sprawa" w reż. Jerzego Jarockiego, "Aktor" w reż. Michała Zadary). Ostateczny kształt zajęć i tematów zostanie ustalony razem z uczestnikami seminarium.

Strona przedmiotu
WOT/L/TIndy brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WOT/L/TrJap brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2020/21
 • WOT wykład - 30 godzin
semsetr letni 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Uzyskanie czynnej wiedzy o specyfice nie-europejskiej tradycji teatru,

Opanowanie sposobów wstępnej analizy widowiska w Azji Wschodniej;

Strona przedmiotu
WOT/L/TM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu będzie próba pokazania różnych odsłon teatru mieszczańskiego, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Poprzez analizę spektakli, dramatów i tekstów teoretycznych będziemy dyskutować o funkcjach teatru mieszczańskiego (konserwowanie wartości, rozrywka, normatywizm).

Strona przedmiotu
WOT/L/TNarrWiz brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2017/18
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr letni 2018/19
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2019/20
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2020/21
 • WOT wykład konwersatoryjny - 30 godzin
semestr zimowy 2021/22
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2022/23
 • WOT wykład - 30 godzin
semestr zimowy 2023/24
 • WOT wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką obrazu we współczesnym teatrze europejskim, wyposażenie ich w narzędzia potrzebne do analizy teatru operującego innymi narzędziami budowania scenicznego świata niż słowo.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)