Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metafora w teatrze WSL/TTL/MWT-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/TTL/1818 - Technologia teatru lalek, praktyczny (od 2018 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/TTL/1818
Technologia teatru lalek, praktyczny (od 2018 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2021/22-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)