Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do wspólczesnych technik lalkowych WSL/RTL/WWTL
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/RTL/1818 - Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)
WSL/TTL/1818 - Technologia teatru lalek, praktyczny (od 2018 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/RTL/1818
Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)
WSL/TTL/1818
Technologia teatru lalek, praktyczny (od 2018 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019/20-Z - 2021/22-L)
2
(2022/23-Z - ...)
3
(2019/20-Z - 2019/20-L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)