Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika mowy WSL/RTL/TM-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/RTL/1212 - Reżyseria teatru lalek (od 2012 r.)
WSL/RTL/1818 - Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/RTL/1212
Reżyseria teatru lalek (od 2012 r.)
WSL/RTL/1818
Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2016/17-Z - 2017/18-L)
2
(2019/20-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)