Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej WSL/RTL/POWI
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/RTL/1818 - Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/RTL/1818
Reżyseria teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r)
ECTS
ECTS
1
(2021/22-Z - ...)
1
(2021/22-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)