Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Piosenka aktorska WSL/ATL/PA
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/ATL/1212 - Aktorstwo teatru lalek (od 2012 r)
WSL/ATL/1818 - Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/ATL/1212
Aktorstwo teatru lalek (od 2012 r)
WSL/ATL/1818
Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)
ECTS
ECTS
10
(2021/22-L - ...)
10
(2019/20-Z - 2019/20-L)
8
(2020/21-Z - 2020/21-Z)
10
(2021/22-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)